Vakantiejobs bij stad Zottegem

Met het oog op de organisatie van de speelpleinwerking ’t Hemelrijk tijdens de komende zomervakantie is het Zottegemse stadsbestuur op zoek naar een jobstudent voor het kassabeheer (halftijds) en een jobstudent animator/pleinverantwoordelijke (voltijds). Ook wordt er uitgekeken naar een inclusiecoach (voltijds) en voor het vervoer van de kinderen die aan de speelpleinwerking deelnemen, is van maandag 4 juli tot en met vrijdag 26 augustus een buschauffeur (voltijds) nodig. Daarnaast is stad Zottegem, eveneens voor de periode van de zomervakantie, op zoek naar een jobstudent onthaalmedewerker voor de toeristische dienst in het stadhuis, een jobstudent onthaalmedewerker/uitleendienst in de Bevegemse Vijvers en jobstudenten schoonmaak/onderhoud in de lokalen van het Hemelrijk, in de OCMW-gebouwen en de ruimtes van de sportdienst Bevegemse Vijvers.

Info over o.a. functie en profiel, aanwervingsvoorwaarden en aanbod alsook de desbetreffende sollicitatieformulieren zijn via www.zottegem.be/vacatures terug te vinden. Voor meer inlichtingen kan men ook terecht bij de personeelsdienst via 09 364 64 74. Wie (m, v, x) zich voor een van deze jobs geroepen voelt, kan solliciteren tot donderdag 2 juni om 12 uur ’s middags (behalve voor de functie van inclusiecoach: tot 9 juni) door de nodige documenten te bezorgen aan de dienst personeel & organisatie via vacature@zottegem.be of door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het onthaal in het Administratief Centrum Sanitary (maandag tot vrijdag, 9 – 12 uur).