Gesneuvelde soldaat Henricus Van Sprengel krijgt postuum eerbetoon tijdens herdenking Slag om Gijzenzele

Helm gevonden tijdens werken aan nieuwbouwhuizen

Onder ruime belangstelling werd de Slag om Gijzenzele herdacht. Een record aantal aanwezige vaandeldragers, wereldlijke en militaire gezagdragers. Traditiegetrouw  woonden leden van het gemeentebestuur van Wetteren en Oosterzele, van de lokale Heemkundige Kring Het Gijzels Genootschap van de Kerkuil, vriendenkringen van de 5 de en 6 de Linie, de piëteitsvolle herdenking bij. Pakkende momenten toen kinderen van de lokale wijkschool Iboe mooie rozen neerlegden aan het oorlogsmonument. Er hadden in Gijzenzele plechtigheden plaats aan het oorlogsmonument en ook aan de herdenkingsplaat in de Zesde Liniestraat. Marc Van Gaver bracht er een aangrijpend eerbetoon aan de gesneuvelde soldaat Henricus Van Sprengel (° Geel, 19 november 1915), hij overleed op 21 mei 1940, dicht bij de plaats van de herdenkingsplaat. Hij was nog geen 25 jaar. De gesneuvelde kon geïdentificeerd worden aan de hand van zijn stamboeknummer die in zijn helm was vermeld. De familie werd gecontacteerd, er waren twee leden aanwezig op de plechtigheid.

Marc Van Gaver: ‘Op 21 mei 1940 exact 82 jaar geleden  wordt rond 11 u 30 de 28ste linie (reserve-eenheid van de 6de linie) 2de compagnie, aan de oostkant van het dichtbij gelegen Halve Maanbosje  aangevallen door de Duitsers. Zij zijn verplicht zich terug te trekken. Naar schatting 200 Duitse manschappen trekken het bosje binnen. Rond 13 u 15 wordt het centrum van het dorp Gijzenzele telkens met drie onderbroken bombardementen door de Duitse artillerie beschoten. Vliegtuigen overvliegen de stellingen van de 6de linie, 28ste linie en in steun soldaten van de 1ste Divisie Ardeense jagers die zich hadden verschanst in de naburige huizen hier in de directe omgeving. De 10de compagnie van de 6de linie telt 8 doden en 17 gewonden. De dichtbij zijnde bakkerij wordt totaal vernield. Alle telefonische verbindingen zijn verbroken, er rest nog alleen radioverslag. Rond deze plek is dit exact 82 jaar geleden gebeurd. Sporen van deze harde strijd van 20 tot en met 22 mei 1940 zijn nu nog altijd in ons dorp terug  te vinden. Zo werd in 2019 bij de aanleg van een nieuwe wijk die de benaming 6de liniestraat kreeg op enkele tientallen meters hiervandaan bij installatie van een regenput een Belgische helm opgegraven. Burgemeester Johan Van Durme kreeg van de aannemer deze helm ter beschikking. Toen hij mij vroeg mogelijks de drager van deze helm te onderzoeken, kon ik binnenin boven de helm een stamnummer van het leger waarnemen. Gelukkig intact en goed waar te nemen. Gelet op bestaande info van alle gesneuvelde soldaten in Gijzenzele in ons archief van onze heemkundige kring konden wij de gesneuvelde identificeren.

Het betrof soldaat TR Van Sprengel Henricus Albertus afkomstig van Geel aldaar geboren op 19/11/1915. Talrijke telefoontjes via gegevens van de klassieke Witte telefoongids bracht ons toch in contact met bestaande familie uit het verre Geel. Het is een grote eer en genoegen Dirk Van Loys met een meegereisde vriend hierbij van harte te kunnen verwelkomen. De helm van Henricus hier aanwezig zal straks te bezichtigen zijn tijdens een korte receptie in de Sint Bavokerk’, schetste Marc Van Gaver de gebeurtenissen op 21 mei 1940 in Gijzenzele.  Henricus Van Sprengel (° Geel, 19.11.1915) was soldaat lichting 1936 TS (transmissie). Zijn oorspronkelijke eenheid  was de 36ste linie, reserve eenheid later toegevoegd aan de 6de linie. Woonplaats Geel. Hij overleed in Gijzenzele op 21/05/1940. Hij werd voorlopig begraven in kloostertuin van Gijzenzele, ontgraven aldaar en opnieuw begraven op het kerkhof te Geel (Larum). Oorzaak van overlijden: obusscherfverwondingen. (mvdv, foto’s ddl)