Minister Diependaele investeert in restauratie walgracht kasteel van Boerlare

Brussel/Geraardsbergen. Minister Diependaele (N-VA) investeert in negen Oost-Vlaamse erfgoedparels. Eén daarvan is het kasteel van Boelare waar de walgracht wordt ontslibt. Ook het kasteel zelf wordt intussen gerestaureerd. Voor de restauratiewerken is een premie van €150.000 toegekend.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor negen restauratieprojecten in de provincie Oost-Vlaanderen. De Vlaamse overheid kent voor deze projecten samen een premie van €1.190.701,99 toe. ‘Dankzij de standaardpremie kunnen eigenaars van onroerend erfgoed via een eenvoudige procedure snel een ondersteuning krijgen om hun erfgoed te onderhouden. ‘Ik ben erg blij dat er massaal gebruik gemaakt wordt van deze regel om het erfgoed in goede conditie te houden. Dat is de beste manier om dure restauraties in de toekomst te vermijden.’, aldus minister Diependaele.

Het kasteeldomein van het kasteel van Boerlare wordt in verschillende fasen opgewaardeerd en gerestaureerd. Het ontslibben van de walgracht kadert hierin. Het slib wordt uit de walgracht verwijderd en afgevoerd. Na het verwijderen van het slib zal men een oeverbeschoeiing plaatsen. Ook het kasteel zelf wordt intussen gerestaureerd. Voor de restauratiewerken is een premie van €150.000 toegekend.

Het kasteel heeft historische waarde als oorspronkelijk omgracht kasteel aan de oever van de Dender. Het herbergde de zetel van de baronie van Boelare. Oorspronkelijk werd het gebouwd in renaissancestijl, maar na een brand werd het aangepast in Lodewijk XV-stijl, om in de loop van de 19de eeuw verder aangepast te worden. De artistieke waarde ligt in de interieurdecoratie, die gekenmerkt wordt door 18de-eeuws stucwerk met rocaillemotieven, grisaille schilderijen met putti’s in de deurstukken, monumentale marmeren schouwen in Lodewijk XV- en XVI-stijl en 18de-eeuws schrijnwerk.

Dit alles vormt een homogeen en waardevol geheel met een interessante gevelarchitectuur. In 1987 werd het kasteel beschermd als monument, het kasteeldomein werd tegelijkertijd beschermd als dorpsgezicht.

Voor meer info: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/8649

Julien Borremans