Zottegems stadsbestuur zegt drie keer ‘nee’

  • Door de zendamateursvereniging Zottegem / ON66ZT werd aan het stadsbestuur de vraag gericht om te kunnen beschikken over een ruimte van de stad als vast clublokaal. Het college van burgemeester en schepenen liet echter weten op dit verzoek niet in te gaan omdat er geen lokalen permanent kunnen worden toegewezen. Ook op de vraag om een antennemast te mogen plaatsen achter de vroegere rijkswachtkazerne en het Proximusgebouw in de Meerlaan werd negatief geantwoord wegens incompatibiliteit met de activiteiten van Proximus.

  • Eerder al viel er bij het stadsbestuur ook een schrijven (vanwege Filip Huyge) in de bus met de vraag om een rommelmarkt te mogen organiseren op vrijdag 3 juni op het Stationsplein. Het college van burgemeester en schepenen besliste echter hiervoor geen toestemming te verlenen omdat dergelijke activiteit op deze locatie mobiliteitsproblemen met zich zou meebrengen en moeilijkheden zou opleveren qua bereikbaarheid van het stadscentrum.

 

  • Fluvius wil in de Wolvenstraat in Strijpen een nieuwe hoogspanningscabine plaatsen om het net te versterken. De distributienetbeheerder wil daarvoor een stukje grond aankopen en liet zijn oog vallen op een plekje links of rechts vooraan (kant straat) op de parking aan de stedelijke basisschool De Kleine Planeet. Het stadsbestuur heeft echter laten weten die nodige grond niet ter beschikking te willen stellen omdat er zeker op schooldagen al een tekort aan parkeerplaatsen op die parking is en de HS-cabine ook de zichtbaarheid zou hinderen en daardoor voor een gevaarlijke situatie zou zorgen voor zowel voertuigen als kinderen bij het verlaten van de parking.