Perronverhoging station Moerbeke-Viane dringend nodig. Parkeertoren laat ook op zich wachten

Geraardsbergen. De staat van de perrons in het station van Viane-Moerbeke baart te treinreiziger al vele jaren grote zorgen. Gemeenteraadslid Lieve Dauw (Open Vld) ijvert al jaren voor aangepaste perrons: ‘De staat van de perrons is een echte schande.’ Gemeenteraadslid Johan Quintelier (CD&V) – ook uit Moerbeke – sluit zich daarbij aan: : ‘Toegankelijk openbaar vervoer is een basisrecht voor iedereen.’ Maar ook de parkeertoren aan het station van Geraardsbergen laat op zich wachten. ‘De realisatie  van het parkeergebouw is nu echt ‘vertrokken’’, gaf burgemeester Guido De Padt (Open Vld) nog mee.

Jarenlange strijd
Gemeenteraadslid Lieve Dauw ijvert al vele jaren om het station toegankelijk te maken.
Ze stelde al meermaals het gebrek aan comfort voor het in- en uitstappen van de treinen aan de kaak. Lieve Dauw: ‘De staat van de perrons is een echte schande. De perrons zijn ronduit gevaarlijk en te laag. De situatie is werkelijk heel schrijnend. Het dossier houdt me al jaren bezig. Er werd reeds een volledig dossier met onder andere petities overhandig aan de NMBS. De veiligheid van de reizigers komt hier echt in het gedrang.’

Het station Viane-Moerbeke is een belangrijk opstappunt voor vele pendelaars. ‘Het hoogteverschil tussen het perron en de trein is volgens raadslid Dauw veel te groot. Dat maakt het moeilijk om vlot op de trein te stappen. De Europese norm is 76 cm, maar deze is in dit station ver te zoeken.
Nochtans werden alle andere stations op de lijn Geraardsbergen-Ninove en Geraardsbergen-Edingen lange tijd geleden al aangepast.’

Gemeenteraadslid Johan Quintelier woont ook in Moerbeke: ‘Toegankelijk openbaar vervoer is een basisrecht voor iedereen. Het stelt mensen in staat om zich autonoom te verplaatsen voor professionele en persoonlijke doeleinden. Het is een hefboom voor maatschappelijke participatie. Daarom is het belangrijk dat ze makkelijke toegankelijk zijn, ook voor personen met een beperking, ouders met een buggy, voor kleine kinderen of ouderen.’

Meerjareninvesteringsplan NMBS
‘De situatie is werkelijk heel schrijnend. Op dit ogenblik is de opmaak van een nieuw meerjareninvesteringsbudget van NMBS, Infrabel en de federale overheid in opmaak. Het lokaal bestuur, de vele pendelaars en andere gebruikers van de trein hopen dat de situatie in Viane-Moerbeke zo snel mogelijk aangepakt wordt’, zegt gemeenteraadslid Lieve Dauw.

Beide gemeenteraadsleden legden aan de gemeenteraad een motie voor waarbij de federale minister van Mobiliteit, NMBS en INFRABEL gevraagd wordt om in hun meerjareninvesteringsplan vanaf 2023  de nodige middelen te voorzien om de perrons van het station Viane-Moerbeke te verhogen tot de aanbevolen Europese referentiehoogte van 76 centimeter. De gemeenteraad keurde deze motie unaniem goed. Ze zal bezorgd worden aan de federale minister van Mobiliteit, de CEO van de  NMBS en aan de CEO van Infrabel.

‘In oktober 2020 kondigde de NMBS een actieplan aan voor een betere toegankelijkheid. Wij zijn al jaren vragende partij voor toegankelijke en veiligere opstapplaatsen in het station Viane-Moerbeke.
De verhoging en verbetering van de perrons in het station van Viane-Moerbeke moeten een echte prioriteit zijn’, besluiten beide gemeenteraadsleden.

Parkeertoren
In 2018 kondigde burgemeester Guido De Padt (Open Vld) de bouw van een parkeertoren aan het station van Geraardsbergen aan. ‘Een financiële injectie van €25 miljoen. Door de regeringsbeslissing en de beslissing van de Raad van Bestuur van de NMBS is de realisatie van het parkeergebouw nu echt ‘vertrokken’. Wetende en beseffende hoeveel inspanningen dit heeft gekost en – vooral – hoe belangrijk dit dossier voor Geraardsbergen is, ben ik uiterst tevreden dat deze trein op het goede spoor staat. Belangrijkste punt is nu dat de verdere financiering verzekerd blijft. Ook daar zal ik mijn schouders blijvend onderzetten. Anderzijds laten we ook het dossier van de in slechte staat verkerende en onveilige perrons van Viane-Moerbeke niet los’, liet burgemeester De Padt in een krant optekenen.

‘De bouw van de nieuwe parkeertoren staat gepland voor 2022 en zou moeten klaar zijn in 2025, het vernieuwen van de perrons gebeurt in 2024 en worden opgeleverd in 2027’, gaf Guido De Padt nog mee.

Julien Borremans