©N-Va Ninove - Oude Eichembaan

Stad Ninove behaalt een slecht rapport in de peiling ‘VeloVeilig’, N-Va Ninove vraagt nogmaals investeringen in veilige fietspaden

78% van de Ninovieters vindt dat er nog te weinig veilige fietspaden zijn en 72% vindt dat er te weinig wordt geïnvesteerd in fietspaden

Slechts 26% van de Ninoofse bevolking vindt dat onder het huidige bestuur de fietsveiligheid is verbeterd en amper 24% vindt dat fietsen veiliger is geworden dan 5 jaar geleden. “Dat zijn onverbiddelijk harde cijfers”, zegt Jeroen Van Assche (bestuurslid N-VA). Hij heeft die cijfers vergeleken met andere steden met een bevolking van rond de 40.000 inwoners. Steden zoals Halle, Geel, Maasmechelen en Sint-Truiden behalen meestal betere cijfers. 

 Beloofde miljoenen 

 Wanneer je de jaarrekening van de stad Ninove en de investeringen in onze wegen bekijkt, dan kan je de stilstand in onze stad niet meer ontkennen. Van de 17 miljoen euro aan investeringen die waren voorzien in het meerjarenplan 2018, zijn er amper 2 miljoen verwezenlijkt. Alhoewel de coalitietermijn al over halfweg is, zijn slechts 12% van de beloofde investeringen in wegen en andere infrastructuur uitgevoerd. Maar liefst 15 miljoen euro ligt te wachten om onze wegen verkeers- en fietsveiliger te maken. Waar wacht deze meerderheid nog op? 

 Nieuwe prioriteiten 

 Volgens N-VA Ninove moet deze meerderheid ook aan de slag met de gegevens die uit de bevraging komen van ‘VeloVeilig’. Deze bieden een ongelooflijke schat aan inlichtingen over gevaarlijke fietspunten. “Ik hoop dat de inventaris zal worden aangevuld en nieuwe doelen zullen worden vastgelegd”, aldus Jeroen Van Assche. 

 Veilige schoolroutes 

 Slechts 16% vindt dat Ninove een veilige gemeente is voor jonge fietsers. Dat cijfer ligt heel wat lager dan bij andere vergelijkbare steden. Daarom wil N-VA Ninove eerst de aandacht toespitsen op veilige schoolroutes vanuit elke deelgemeente naar Ninove. Verschillende fietsverbindingen met de deelgemeenten hebben herstellingswerken nodig. De Oude Eichembaan heeft bijvoorbeeld te lijden onder erosie en zo zijn er nog tal van voorbeelden. 

 Duurzame herstellingen 

 De levensduur van half verharding is niet lang, daarom wil N-VA Ninove zoeken naar nieuwe technieken en andere duurzame deklagen. Zo bestaat er een methode om oude asfaltlagen of beton los te frezen en deze ter plaatse te mengen met bindmiddelen. Zo komt men tot een nieuwe duurzame verharding zonder afvoer van afvalmateriaal.