Houdt het schepencollege burgemeester De Padt een hand boven het hoofd?


Geraardsbergen. Tijdens de gemeenteraad van 7 juni 2022 voelde gemeenteraadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief) burgemeester Guido De Padt (Open Vld) over de communicatie rond het dossier ‘Kwartier van de Toekomst’ aan de tand. De voorman van Het Alternatief deed zijn beklag ‘over de respectloze houding van het schepencollege tegenover de gemeenteraad, nog altijd het democratisch orgaan bij uitstek en de arena van de publieke opinie.’ Op de vraag of het schepencollege op de hoogte was van de confidentiële mail van de burgemeester, kwam geen antwoord.

Uit een mail die burgemeester Guido De Padt (Open Vld) op 2 maart verstuurde, blijkt duidelijk dat de dorpsraadvoorzitters op de hoogte gebracht werden van de kandidatuur van de nieuwe kazerne te Schendelbeke, terwijl de gemeenteraad en het schepencollege nog officieel op de hoogte moesten worden gebracht. Guido De Padt vroeg om confidentieel om te gaan met de inhoud van de mail. Uit de inhoud blijkt duidelijk dat de burgemeester beseft dat hij zijn boekje te buiten gaat: ‘Ik besef dat dit geen goede vraag is, maar ik wil op uw tijdelijke confidentialiteit een beroep doen. T.t.z. tot na de bekendmaking.’

Een agendaprobleem…
Op de vraag van raadslid Bourlau op 19 maart of er contacten met de dorpsraadsvoorzitters waren voor de toelichting van het dossier op de gemeenteraad van 16 maart, antwoordde de burgemeester dat er geen ontmoetingen op voorhand waren. Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 7 juni vroeg Stéphan Bourlau of het schepencollege op de hoogte was van het initiatief van burgemeester De Padt. Burgemeester De Padt herhaalde dat er geen ontmoetingen zijn geweest, maar over de vermeende mail repte hij met geen woord.

Guido De Padt geeft toe dat er begin maart een kopij van het dossier ‘Kwartier van de Toekomst’ naar de dorpsraden van Schendelbeke, Ophasselt en Smeerebbe-Vloerzegem is vertrokken. Op 8 maart kreeg de rest van de andere dorpsraden zo’n exemplaar toegestuurd.

Het Schepencollege werd maar pas op 14 maart en de gemeenteraad pas op 16 maart op de hoogte van het dossier gebracht, terwijl de kandidatuur van Geraardsbergen voor het Kwartier van de Toekomst Oost-Vlaanderen reeds door burgemeester Guido De Padt, algemeen directeur Veerle Allaert en de voorzitter van SOLVA Fernand Van Trimpont op 24 februari 2022 werd ondertekend. Daarop zei burgemeester De Padt in de Gemeenteraad van 7 juni dat dit kwam door een agendaprobleem. ‘Door de Eerste Toog was er geen schepencollege en dit heeft ertoe geleid dat dit punt pas op 14 maart werd geagendeerd’, geeft burgemeester De Padt nog mee. Op de nieuwjaarsreceptie van de dorpsraad van Schendelbeke – dat pas in maart doorging – had de burgemeester reeds het dossier toegelicht.

Geen antwoord…
Tot slot vroeg Stéphan Bourlau meermaals aan alle schepenen of ze op de hoogte waren van de mail die burgemeester De Padt naar de voorzitters van de dorpsraden heeft gestuurd, ‘terwijl het schepencollege en de gemeenteraad buitenspel werd gezet’. ‘Heeft u het lef om te antwoorden’, vroeg Stéphan Bourlau aan de schepenen. ‘U moet wel weten dat de gemeenteraad wordt opgenomen.’ Geen van de schepenen antwoordde. ‘Dit is veelbetekenend’, besloot raadslid Bourlau.

Julien Borremans

Lees ook:

Confidentiële mail brengt burgemeester Guido De Padt in een lastig parket.