Lid van de meerderheid plaatst levensgrote vraagtekens bij komst kazerne

Paul Pardon (CD&V): ‘Ik hoop dat men dit dossier op hoger niveau herbekijkt en naar alternatieve oplossingen zoekt.’


Geraardsbergen. Paul Pardon (CD&V) plaatste tijdens de gemeenteraad van 7 juni levensgrote vraagtekens bij de komst van de kazerne te Schendelbeke. ‘Ik hoop dat men dit dossier op hoger niveau herbekijkt en naar alternatieve oplossingen zoekt’, zei hij tijdens de raadszitting. Hij sprak in eigen naam. Pardon plaatste zijn bedenkingen in een breder, internationaal kader. Daarnaast vraagt hij aandacht voor ‘de leegstand en de toenemende sociale problematiek in onze stad’.

Paul Pardon (CD&V) kan begrip opbrengen voor de kandidatuurstelling van de stad Geraardsbergen voor het ‘Kwartier van de Toekomst’, maar plaatst levensgrote vraagtekens bij de komst van de kazerne te Schendelbeke. ‘Uiteraard ben ik voor werkgelegenheid en defensie, maar anderzijds ben ik toch wel heel bezorgd over dit dossier’, zei raadslid Pardon tijdens de gemeenteraad van dinsdag 7 juni. ‘Ik vind dat we de open ruimte en de landbouwgrond die ons nog rest moeten koesteren en bewaren voor de volgende generaties. Het aansnijden van open ruimte is eindig.’

Heroverwegen
Raadslid Pardon is ervan overtuigd dat men het dossier nationaal heroverweegt en concreet aftoetst aan de ontwikkelingen van de laatste jaren. ‘Covid heeft ons andermaal getoond hoe belangrijk eigen productie is en welke uitgesproken risico’s te grote afhankelijkheid van het buitenland inhouden.’ Paul Pardon verwijst ook naar het energiedossier en naar ‘de gevolgen van de ineenstortende export uit de graanschuur van Europa’. ‘Eigen voedselproductie is zonder meer van levensbelang.’

Paul Pardon beschouwt het als zijn plicht om mensen een stem te geven die hem ‘heel nauw aan het hart liggen’, nl. ‘Geraardsbergenaars die zorgen voor onze landbouw en voor het behoud van het milieu’.  Pardon vond het belangrijk om deze bezorgdheid in de gemeenteraad te kunnen verwoorden. ‘Ik hoop dat men op hoger niveau dit dossier herbekijkt, naar alternatieve oplossingen zoekt en daarnaast aandacht heeft om in een breder kader de leegstand en de toenemende sociale problematiek in onze stad structureel en duurzaam aan te pakken.’

Paul Pardon – gemeenteraadslid voor de CD&V – is arts en expert crisisbeheer bij het ministerie van volksgezondheid. Paul Pardon: ‘Als dokter in het ziekenhuis van Geraardsbergen, expert crisisbeheer bij het ministerie van Volksgezondheid en humanitair vrijwilliger, o.a. met B-FAST en het Rode Kruis, ben ik mij ten volle bewust van het belang van een goede zorg en gezondheid in een veilige en betrouwbare omgeving en dit voor ieder van ons. Naast het streven naar levenskwaliteit wil ik mij daarom met dezelfde gedrevenheid ook inzetten voor veilige fietswegen, goed onderwijs, het behoud van de open ruimte, niet enkel voor recreatie en natuur maar ook voor de landbouw, een sector die onmisbaar is voor een gezonde voedselproductie’, liet hij aan Nuus in 2019 weten. Paul Pardon stelde zich toen verkiesbaar voor het Vlaams parlement. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was hij goed voor 568 voorkeurstemmen.

Julien Borremans