landbouwcongres in Brakel: Landbouwers zijn zeer ontevreden over het landbouwbeleid

Eric De Vriendt: “Landbouwers worden weggejaagd zoals de indianen.”

Woensdag was er de organisatie van het  Brakels landbouwcongres in samenwerking met de gemeente Brakel en de milieuraad. Schepen voor milieu Peter Vanderstuyf verwelkomde de 40 aanwezigen en voorzitter van de milieuraad Renaat Vermeulen leidde deze avond.

Er waren verschillende sprekers uitgenodigd  en uiteraard stond het stikstofbeleid in de schijnwerpers.

Zoals we te velde  her en der lezen ‘stop de waanzin’ noteerden we niets anders dan kritische opmerkingen over het stikstofbeleid.

De partijen CD&V en Open Vld  ( de partijen waar de boeren traditioneel op stemmen) moeten op hun tellen passen als ze hier nog iets willen binnenhalen. De afkeer tegen de politiek lijkt bijzonder  groot. Dit ervaren we als we enkele landbouwers individueel spreken.

Voormalig CD&V  burgemeester Eric De Vriendt van Zwalm ging nog verder  want het is de bedoeling blijkbaar van de politiek om de landbouw te vernietigen. “Men heeft in Noord-Amerika de indianen verdreven. Dit is men nu aan het doen met de landbouw in Zuid-Oost-Vlaanderen. De natuur is er daar niet beter van geworden en in onze streek leven landbouwers in harmonie met de natuur.

In de Vlaamse Ardennen liggen landbouwgebieden nu éénmaal in de natuur vlakbij natuurgebieden. Het decreet zegt dat dat kalverhouders hun veestapel serieus dienen af te bouwen.  Door teveel aan stikstof is er minder biodiversiteit.

Het stikstofbeleid heeft ontegensprekelijk tot gevolg dat veel landbouwers het niet meer zien zitten.

Als men minder melk gaat produceren gaat dit gevolgen hebben en zullen zuivelbedrijven mensen dienen te ontslaan.”

Een andere opmerkelijke quote noteerde we bij landbouwer Kris Bourdeaud’hui uit Opbrakel.

Als we 20% moeten inkrimpen dan is de rendabiliteit volledig zoek. Men gebruikt cijfers van 2015 voor stikstof en deze zijn niet meer relevant.

Landbouw had misschien beter een federale bevoegdheid gebleven. “Ik woon op 500 meter van de taalgrens. Ik moet afbouwen als bedrijf met 170 runderen terwijl langs Waalse kant het fiat werd gegeven om een bedrijf op te richten met 600 runderen. Waar zijn we in godsnaam mee bezig?”

Ongetwijfeld wordt verwacht dat de boeren de druk nog gaan opvoeren op de politiek. Tijdens deze vergadering bleef alles binnen de perken. Er was wel politie aanwezig!