Weerbaar Geraardsbergen vraagt wegens wanbestuur grondige doorlichting van stadsbestuur aan


Geraardsbergen. Naar aanleiding van een reeks gebeurtenissen vraagt Luc Swartebroeckx van Weerbaar Geraardsbergen een grondige doorlichting van het lokaal bestuur Geraardsbergen aan Audit Vlaanderen aan. Luc Swartebroeckx verwijst daarvoor naar een reeks gebeurtenissen, waaronder een aantal ‘bestuurlijke wanpraktijken’ met betrekking tot het dossier Beauprez en de kandidaatstelling voor de kazerne van Schendelbeke. Vlaams minister van binnenlands bestuur Bart Somers werd op de hoogte gebracht.

Naar aanleiding van enerzijds de opeenvolgende bevindingen van zowel de vorige als de huidige gouverneur van Oost-Vlaanderen en anderzijds de bestuurlijke wanpraktijken die aan het licht kwamen in het dossier Beauprez en nu ook bij de kandidaatstelling van Geraardsbergen voor de kazerne van Schendelbeke, vraagt Luc Swartebroeckx van Weerbaar Geraardsbergen een grondige doorlichting van het lokaal bestuur Geraardsbergen aan Audit Vlaanderen aan.

problematische situatie lokaal bestuur
Audit Vlaanderen is het agentschap van de Vlaamse Overheid dat audits uitvoert over de organisatie en het risicobeheer bij de Vlaamse administratie en de lokale besturen.
‘Ook Vlaams minister van binnenlands bestuur Bart Somers werd in kennis gesteld van de problematische situatie bij het lokaal bestuur Geraardsbergen en van de vraag aan Audit Vlaanderen’, geeft de woordvoerder van Weerbaar Geraardsbergen nog mee.

‘Weerbaar Geraardsbergen is de mening toegedaan dat enkel de uitrol en de strikte naleving van weloverwogen interne werkprocedures, zowel op politiek niveau als in de schoot van de stadsdiensten, een einde kunnen maken aan de huidige willekeurige en arbitraire beleidsvoering en meteen ook de broodnodige geloofwaardigheid van de politiek kunnen herstellen.’

De doorlichting van het lokaal bestuur Geraardsbergen door Audit Vlaanderen zou volgens Luc Swartebroeckx  een duidelijk beeld moeten geven van de huidige toestand . ‘de blootlegging van de pijn- en werkpunten, zou de basis moeten leggen voor de uitbouw van een efficiënte, rechtvaardige en betrouwbare lokale overheid.’

Julien Borremans