PFAS-verontreiniging in de omgeving van brandweerkazerne Herzele

Het bestuur van Herzele laat weten dat er voorzorgsmaatregelen worden genomen nu zoals op veel plekken in Vlaanderen ook in Herzele na onderzoek door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in de buurt van de oefenterreinen van de brandweerkazerne in de Groenlaan is gebleken dat er PFAS-sporen aanwezig zijn.

“Nu vraagt de Vlaamse Gemeenschap dat we een erkend bodemsaneringsdeskundige aanstellen die het beschrijvend bodemonderzoek voor zich zal nemen. In een latere fase gaan we aan de slag met de eigenlijke sanering. In afwachting daarvan raden we de inwoners aan om de voorzorgsmaatregelen in acht te nemen”, aldus schepen van leefmilieu Ronny Herremans (CD&V). “De OVAM had al op het voormalig brandweeroefenterrein in de Groenlaan een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit het rapport bleek dat er geen PFAS-verontreiniging vastgesteld werd in de grond, maar wel in het grondwater. Het Agentschap Zorg en Gezondheid had toen een veiligheidszone van 500 meter ingesteld rond de Groenlaan 86-88, en vroeg iedereen in die zone om sindsdien een aantal maatregelen na te leven met betrekking tot het gebruik van grondwater.”

“Op het einde van de Mergellaan (net voor de toegang aan het Recyclagepark van ILvA) werden van 2007 tot 2017 één keer per jaar (blus)oefeningen gehouden, verspreid over 4 dagen, waarbij telkens gedurende 1 uur geoefend werd met PFAS-houdend blusschuim. Sinds 2017 wordt een PFAS-vrij alternatief gebruikt. De ondergrond van de oefenzone op het einde van de Mergellaan is weliswaar verhard (asfalt), maar er zijn ook groenstroken aan de zijkant waarop mogelijks werd geoefend. Omdat die stroken niet verhard zijn, kon het blusschuim vermoedelijk daar in de bodem sijpelen.”

“Op basis van de metingen rond de Mergellaan en in afwachting van verder onderzoek, adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) van de Vlaamse Gemeenschap om ‘no regret-maatregelen’ te nemen in het gebied rond die locatie. Met ‘no regret-maatregelen’ bedoelt men voorzorgsmaatregelen die voorgeschreven worden in afwachting van de uitvoering van een tweede onderzoek (het ‘beschrijvend’ onderzoek). Hoe dichter bij de plaats waar de oefeningen plaatsvonden, hoe meer maatregelen er van toepassing zijn. Op de website van de gemeente kunnen de inwoners alle informatie en maatregelen terugvinden die voor hen van toepassing zijn. “

Meer info?

Op www.herzele.be/PFAS vinden inwoners meer informatie over:

  • De zones waar voorzorgsmaatregelen gelden
  • De maatregelen per zone
  • De inhoud, de resultaten en de verslagen van de uitgevoerde onderzoeken
  • Tips om dagdagelijkse blootstelling aan PFAS te beperken
  • Een link naar de PFAS-website van de Vlaamse Overheid