Lokaal bestuur kant zich tegen stikstofakkoord. ‘Het voortbestaan van de mattentaart is in gevaar.’

Geraardsbergen. Lokaal Bestuur Geraardsbergen heeft bezwaar ingediend tegen het Vlaamse ontwerp-PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en het bijhorende ontwerp-MER (milieueffectrapport). Dit stikstofakkoord beperkt de ontwikkelingskansen van onze lokale veeteeltbedrijven en bedreigt zo zelfs het voortbestaan van de Geraardsbergse mattentaart. Ook de bedrijfsgilde van Geraardsbergen diende bezwaar in en kwam dit persoonlijk overhandigen aan de burgemeester op 17 juni.

Binnen het stikstofdossier worden landbouwbedrijven verdeeld in drie kleurcodes: de rode bedrijven mogen hun vergunning uitdoen, maar kunnen deze niet hernieuwen. De oranje bedrijven mogen verder doen onder voorwaarden. Voor de groene bedrijven verandert er voorlopig niets. ‘Geraardsbergen heeft een glooiend reliëf dat al eeuwen gebruikt wordt voor en door de veeteelt. Op ons grondgebied zijn er geen rode PAS-bedrijven maar wel verschillende oranje veeteeltbedrijven. Het voorliggende PAS-plan hypothekeert volledig hun ontwikkelingskansen en voortbestaan’, vertelt Véronique Fontaine, schepen van Landbouw.

Door de dreigende afbouw van de veeteeltstapel in Geraardsbergen komt ook de toekomst van de Geraardsbergse mattentaart in gevaar. De basis van onze erfgoedtrots én Europees beschermd streekproduct zijn namelijk de matten. Deze worden gemaakt op basis van melk van Geraardsbergse koeien.

Daarnaast dreigt er ook een grotere erosieproblematiek. Door het verdwijnen van veeteeltbedrijven komt er een transitie naar meer akkerteelt. De landbouwpercelen die op een helling liggen zullen meer en meer worden gescheurd met modder en wateroverlast tot gevolg. Ook naar het beheersen van de effecten van de klimaatwijziging is het behoud van grasland dan ook zonder meer opportuun.