Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • Ingevolge een oproep hieromtrent hebben zich een vijftigtal Zottegemse kandidaat- gastgezinnen bereid gemeld voor de eventuele opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze gezinnen worden nu telefonisch bevraagd, gebriefd en gescreend (o.a. inzake strafregister van meerderjarige gezinsleden). Indien nodig kan later ook een woonstcontrole gebeuren.
  • Nog in verband met de opvang van Oekraïense vluchtelingen heeft het stadsbestuur aan de provinciale overheid laten weten dat, wat het Zottegems stadspatrimonium betreft, de conciërgewoning aan het OC Sint-Goriks en de woning aan de Trapstraat 43 (naast het stadsgebouw dat momenteel in de steigers staat voor dakwerken) in aanmerking kunnen komen voor deze noodhulp.
  • Ieder jaar krijgen plaatselijke muziekverenigingen uit de stadskas een financiële tegemoetkoming voor zogeheten ‘stedelijke prestaties’ (bij plechtigheden, vieringen, carnavalstoeten, festiviteiten e.d.). Door corona bleven die in het voorbije jaar 2021 beperkt tot enkele optredens die nog na de zomer konden plaatsvinden. Hiervoor werden nu volgende subsidies toegekend, aan 300 euro per stedelijke prestatie: 300 euro voor de funfare Moed en Volharding Velzeke (Autoloze Zondag op 19 september), 300 euro voor de koninklijke harmonie Vrije Kunstkring (plechtigheid Wapenstilstand) en 600 euro voor de koninklijke muziekmaatschappij Sint-Cecilia Sint-Maria-Oudenhove (kermis op 3 september + 11 november-herdenking in Sint-Maria Oudenhove).
  • Momenteel wordt het stedelijk Ontmoetingscentrum in Sint-Maria-Oudenhove opgeknapt en vernieuwd qua aankleding. Het is ook de bedoeling het OC uit te rusten met nieuw meubilair dat voor frequent en intensief gebruik geschikt is. Voor de aankoop van de nodige stevige plooitafels en stabiele stoelen wordt een uitgave van 28.000 euro voorzien.