Veel waardering voor vrijwilligers

Schepen Orville Cottenie: ‘Vrijwilligers hebben niet per se de tijd, zij hebben wel het hart’

Uit erkentelijkheid voor bewezen diensten werden vrijwilligers door schepen van cultuur Orville Cottenie en personeel van de bib uitgenodigd voor een bedankingsmoment in Bib Scheldewindeke. De vrijwilligers werden door schepen Cottenie terecht in de spots geplaatst. Een mooi eerbetoon. De gemeentelijke bibliotheek kan rekenen op de hulp van heel wat vrijwilligers en er klonk ook veel lof voor de molenaars.
Schepen Orville Cottenie startte zijn dankwoord met een heel mooie zin: ‘Vrijwilligers hebben niet per se de tijd, zij hebben wel het hart. Zonder hun hulp zou de ‘social profit’ het moeilijk hebben om de gemeenschap de kwaliteitsvolle diensten en zorgen te bieden die we nu kennen. Vrijwilligers zijn onmiskenbaar voor verenigingen, sportclubs, evenementen,…Hij ging de poëtische toer op: ‘Om een vergelijking te maken met de taal van de molenaars:  vrijwilligers zorgen niet alleen voor het onderhoud van de windmolen, zij zijn bij wijze van spreken ook de wieken, de assen, de kamwielen, de molenstenen, kortom de onderdelen die nodig zijn om een molen maken tot wat hij moet zijn en waarvoor hij werd gebouwd. En die vergelijking kunnen we doortrekken naar de werking van een gemeentelijke bibliotheek. Een bib zonder vrijwilligers kan wel functioneren, maar heeft geen ziel. Dienstbaarheid en de persoonlijke verrijking is vaak de grootste motivatie om vrijwilliger te zijn. Senioren zijn vaak betrokken in de vrijwilligerssector om op die manier de overgang van beroepsactiviteit en pensionering soepel te laten verlopen, ze voelen zich nog te jong om opzij gezet te worden uit de maatschappij, ze zijn daardoor ook nog belangrijk en waardevol. Werkenden zien betrokkenheid bij verenigingen meestal als een manier om hun vaardigheden in een andere omgeving dan hun beroepsactiviteit in te zetten, bij hen primeert de recreatieve betrokkenheid. Jonge mensen zoeken vooral erkenning en actie’.
Schepen voor vrijwilligerswerk

In coronatijd stond vrijwilligerswerk sterk onder druk.  In Vlaanderen is de vrijwilligersinzet de voorbije jaren stilletjes teruggelopen. Schepen Orville Cottenie had een primeur in petto. ‘Ik denk dat dit ook komt door te weinig ondersteuning van bovenuit. Ik vind dat er ook in onze gemeente meer structuur moet komen in het vrijwilligersbeleid. Ik wil een officiële verklaring afleggen. Ik wil tot actie overgaan. Een schepen bevoegd voor vrijwilligerswerk zou niet alleen schitterend zijn maar ook noodzakelijk. Dankbaarheid is goed, maar voor de vrijwilliger is het tastbaar maken van waardering en ondersteuning essentieel. Ik vind dat er middelen en ruimte moet worden vrijgemaakt om wat zo waardevol is, een nog betere plaats te geven in onze gemeente. Ook in de opleiding van de vrijwilliger moet worden geïnvesteerd. Dat is in mijn ogen een taak voor de gemeente’, speechte schepen Orville Cottenie.
Er klonk een dikke bedankt voor hun onbaatzuchtige inzet én de hoop om nog lang beroep te kunnen doen op een fijne samenwerking. Het werk van de vele vrijwilligers in Oosterzele verdient inderdaad veel waardering. De vrijwilligers werden bedankt met een oh – bon en een heel verzorgde receptie met lokaal lekkers: bier, kaas van Gijzelaarke en bier van Perijo. (mvdv, foto’s ddl)