Langs de spoorlijn

Gemeente Zwalm bindt de strijd aan met de invasieve exoten.

Je hebt ze vast al gezien langs de Zwalmse wegen: de afbakeningen met opvallende oranje koord. Dat zijn plekjes waar een invasieve exoot groeit: de reuzenberenklauw, reuzenbalsemien of Japanse duizendknoop.

Deze uitheemse en snel overwoekerende planten vereisen een intensieve handmatige bestrijding die met de nodige voorzorgen moet gebeuren. Het sap van de reuzenberenklauw kan bij contact met de huid ernstige brandwonden veroorzaken. Door de planten te maaien en/of uit te trekken tracht de gemeente de populatie op termijn uit te roeien.

 

“De nodige budgetten werden uitgetrokken, er werd een bestek uitgeschreven en de inventarisatie is volop aan de gang. Ondertussen is de uitvoering van dit bestrijdingsplan al volop merkbaar op het terrein. We opteren voor een milieuvriendelijke aanpak. Sommigen pleiten voor een chemische aanpak, maar tot op heden is niet bewezen dat die betere resultaten oplevert” stelt Francia Neirinck (voorZwalm/Groen), schepen van o.m. natuur, duurzaamheid en milieu in Zwalm.

Het zijn taaie beestjes. Zo kan het voor bepaalde soorten meerdere jaren in beslag nemen alvorens men winst boekt. Voor het bestrijden van Japanse duizendknoop bijvoorbeeld bestaat zelfs nog geen ultieme bestrijdingsmethode. Langsheen de Caildenberg werd een combinatie van verschillende technieken toegepast om zo de plant op termijn uit te putten. Naast het maaien werd ook een folie aangebracht om het zonlicht te ontnemen aan de Japanse duizendknoop die daar woekert.

 

“We gaan stelselmatig te werk gaan om op termijn de belangrijkste haarden op het openbaar domein onder handen te nemen”.