Giot Léon-Bernard, Bariton uit Melle voor de 10de maal te gast in Nieuwpoort

op de jaarlijkse Nationale Hulde aan Zijne Majesteit Koning Albert I en de Helden van de İJ̇zer op zondag 07 augustus om 10 uur, aan het Albert I monument

Bariton uit Melle voor de 10de maal te gast op de jaarlijkse
Nationale Hulde aan Zijne Majesteit Koning Albert I en
de Helden van de İJ̇zer op zondag 07 augustus om 10 uur,
aan het Albert I monument , Kustlaan 2 , te Nieuwpoort.

Léon – Bernard Giot, musicus en bariton uit het Oostvlaamse Melle is voor de tiende maal te gast te Nieuwpoort om de ceremonie aan het Albert I monument af te sluiten met het a capella zingen van het Belgische Nationaal Volkslied de Brabançonne in beide landstalen : het Nederlands en het Frans.
Deze jaarlijkse ceremonie zal dit jaar voor de 87ste maal plaatsvinden in het bijzijn van de vertegenwoordiger van de Koning, talrijke hoogwaardigheidsbekleders van de Staat, het Parlement, de Senaat, de Kamer van Volksvertegenwoor-digers, Gewesten, Provinciën, Gemeenten, talrijke vaandel-dragers van militaire of vaderlandslievende verenigingen, oudstrijders, militairen, verschillende geloofsgemeen-schappen, en bijna 1000 trouwe kijklustigen.
Elk jaar verzamelen zij op de eerste zondagochtend van augustus aan dit reuzegrote Albert I monument alwaar de eerste ceremonie iets voor 11 uur wordt afgesloten.
Daarna volgen er verschillende ceremonieën : aan het Britse, het Franse, en het Belgische monument, steeds onder de muzikale begeleiding van Pipes and Drums ( doedelzakken-band ) en onderbroken met dans en muziek door Vredon.
Rond 12 uur lopen de herdenkingen ten einde.