Zottegem: geen kermis zonder verkeersmaatregelen

Naar aanleiding van de kermis in het Zottegemse stadscentrum zullen in de binnenstad een aantal speciale verkeersregelingen gelden.

  • In de Stationsstraat mag er niet geparkeerd worden van zaterdag 20 augustus om 16 uur tot dinsdag 23 augustus om middernacht. Dit is eveneens het geval in de Nieuwstraat en in het gedeelte van de Trapstraat tussen de Zavel en Molenstraat. In deze beide straten wordt tegelijk ook het eenrichtingsverkeer opgeheven.

 

  • Op de Zavel (plein) achter de dekenale kerk is er geen verkeer noch parkeren toegelaten van zaterdag 20 augustus om 8 uur tot zondagmorgen 21 augustus om 6 uur.

 

  • In de Graaf van Egmontstraat en Kasteelstraat (volledig) wordt het eenrichtingsverkeer opgeheven en is verkeer in beide richtingen toegelaten tot woensdag 24 augustus om 24 uur (na afbraak van de kermis). Om dit vlot te laten verlopen, geldt er dan tegelijkertijd een parkeerverbod in het benedengedeelte van de Kasteelstraat (vanaf de Neerhofstraat) en in de Graaf van Egmontstraat.

 

  • De A. Scheirisstraat en Neerhofstraat zullen zowel ter hoogte van de Heldenlaan als t.h.v. de Kasteelstraat afgesloten worden. Tijdens de kermisactiviteiten wordt in deze straten het eenrichtingsverkeer opgeheven maar is daar alleen plaatselijk verkeer toegelaten.

 

  • Tijdens de kersmisactiviteiten wordt uit een aantal straten alle verkeer geweerd. De Heldenlaan wordt afgesloten t.h.v. de Graaf van Egmontstraat. Tijdens het kermisgebeuren aan het Stationsplein zal de Van Aelbrouckstraat afgesloten worden t.h.v. de Kleine Nieuwstraat en de Musselystraat t.h.v. de Hospitaalstraat. Het parkeerverbod op het plein aan de bushaltes in de Van Aelbrouckstraat en op de tegenovergelegen parkeerplaatsen op de rijweg tussen de Kleine Nieuwstraat en Kazernstraat blijft van kracht tot woensdag 24 augustus om 24 uur.

 

  • Verder zal in verschillende straten aan de rand van het stadscentrum tijdens het kermisgebeuren alleen plaatselijk verkeer toegelaten zijn (aan de kruispunten gesignaleerd met de nodige nadars en verkeersborden) en zal omwille van muzikale optredens of andere openluchtactiviteiten aan horecazaken en her en der ook op nog andere plaatsen rekening moeten gehouden worden met parkeerverbod en verboden toegang voor verkeer.