KA Zottegem start schooljaar met nieuwe directeur en 1.065 leerlingen

Het KA Zottegem start het nieuwe schooljaar met een nieuwe directeur. An Van de Wiele vervangt Marijke Meul. Van de 304 nieuwe leerlingen op de school zijn er 239 eerstejaars. Dat brengt het totaal op 1065 leerlingen.

“Als oud-leerling en oud-leerkracht van de school weet An heel goed waar het KAZ voor staat en wil ze het innoverend onderwijs verder uitbouwen”, licht men vanuit het KAZ toe.

“Ik ben Marijke heel dankbaar voor wat zij hier op school heeft gerealiseerd in de voorbije jaren en zie het als een unieke kans om verder gestalte te geven aan het project dat zij en haar voorgangers hier al hebben opgebouwd,” aldus An Van de Wiele. “Onze nieuwbouw is niet ingedeeld in klaslokalen, maar in grote ruimtes die gedeeld en gevarieerd leren mogelijk maken. Zo kunnen we onderwijs bieden in persoonlijke trajecten, met interactieve ruimtes waarin de leerlingen hun eigen leerproces in handen nemen en zelfstandig leren werken. Alle leerlingen in de eerste graad krijgen hiertoe ook kosteloos een Chromebook ter beschikking, die ze gedurende hun volledige KAZ-loopbaan mogen meenemen naar huis. Voor de hogere jaren zijn ruim voldoende toestellen beschikbaar op school. En in de tweede en de derde graad verfijnen we verder ons CLIL-aanbod. CLIL (Content and Language Integrated Learning nvdr) houdt in dat we niet-taalvakken aanbieden in het Frans en het Engels. Zo bieden we in het derde tot en met het vijfde jaar al de lessen economie in het Engels aan. Ook voor enkele keuzevakken in het vierde en het zesde jaar hebben we een anderstalige variant voorzien. Ik ben als wetenschapsleerkracht ook heel trots op het zevende jaar Bijzondere wetenschappelijke vorming waarmee we jongeren extra voorbereiden om een wiskundig-wetenschappelijke richting te gaan studeren in het hoger onderwijs of aan de universiteit. We bereiden hen ook voor op ingangsexamens. Deze richting vind je in heel Oost-Vlaanderen in slechts twee scholen, in Gent en bij ons.”