POELENFEESTJE MELLE

Op zondag 2 oktober 2022 OM 14U

De nieuwe poel in de Meersstraat in Melle ligt in een netwerk van bestaande poelen in de Gondebeekvallei waar de komende jaren nog meer poelen zullen worden aangelegd.

Rodeland is een landschapsproject op het grondgebied van de gemeenten Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele.
De Provincie Oost-Vlaanderen is een van de 20 Rodelandpartners die in het gebied
samenwerken om de open ruimte te versterken.
Het provinciebestuur liet in 2021 een poelenplan opmaken voor Rodeland, waarin 30
mogelijke locaties voor nieuwe poelen worden voorgesteld. De eerste poel wordt deze week uitgegraven.
Poelen zijn hotspots voor biodiversiteit: ze dienen als leefgebied voor amfibieën (salamanders,
kikkers en padden) en insecten zoals libellen, als groeiplaats voor water-, moeras- en oeverplanten, maar ook als drinkplaats voor vogels en zoogdieren.

de nieuw uitgegraven poel in de Neerstraat Melle / gontrode