ingezonden foto

Meerderheid Oosterzele stuurt haar kat naar extra gemeenteraad oppositie

De extra gemeenteraad in Oosterzele, die  werd samengeroepen door oppositiepartijen Open Vld Plus en Groen, is geannuleerd aangezien de CD&V/N-VA meerderheid niet kwam opdagen. “We vervroegen de voorziene gemeenteraad van oktober met één week om de vragen te beantwoorden”, klinkt het bij de meerderheid.

“De meerderheid stelt vast dat de oppositie geen enkel super dringend punt op de gemeenteraad agendeerde. Met betrekking tot het fusiethema zijn er op dit ogenblik geen nieuwe elementen die een extra gemeenteraad bij hoogdringendheid vereisen. De meerderheid van CD&V en N-VA blijft op 12 oktober dan ook afwezig waardoor kan vermeden worden dat de gemeente voor nutteloze uitgaven wordt geplaatst”, zegt fractieleider Pieterjan Keymeulen (CD&V/N-VA).

“De voorziene gemeenteraad van 25 oktober vandaag organiseren was onmogelijk aangezien de administratie niet de nodige veertien dagen had om dit deftig voor te bereiden. De gemeenteraad van oktober wordt wel met 1 week vervroegd. Tegen die tijd kan de administratie, mits een extra inspanning, de voor oktober voorziene punten wel voorbereiden. De door de oppositie aangebrachte agendapunten voor 12 oktober zullen aan de agenda van 18 oktober worden toegevoegd. We danken de administratie voor de extra inspanningen die zij levert om dit mogelijk te maken”, klinkt het bij het bestuur.

Voorstellen op agenda volgende gemeenteraad

De oppositie betreurt de beslissing van de meerderheid. Zij spreken van politieke spelletjes. “Reeds op 3 oktober hadden we een aantal concrete voorstellen ingediend om een traject over de fusie op poten te zetten. Naast het fusie-thema agendeerde Open Vld plus nog een reeks andere voorstellen en vragen rond de oprichting van een energienoodfonds voor Oosterzelenaren, het aanpakken van honger op school bij kwetsbare gezinnen, infrastructurele ondersteuning voetbalverenigingen, extra omkadering voor kinderopvang, het Lokaal Energie- en Klimaatpact en fietsleasing. Toch stellen Open Vld plus en Groen gezamenlijk vast dat de inzet van hun fracties de meerderheid wel tot handelen dwingt en dat een aantal punten wel op de agenda staan van de volgende gemeenteraad”, zeggen fractieleiders Filip Michiels en Jeroen Logghe. (bron HLN)