Meerderheid Oosterzele vervroegt geplande gemeenteraad in oktober!

Na overleg van het schepencollege met de voorzitter van de gemeenteraad wordt de voor 25 oktober geplande zitting van de gemeenteraad in Oosterzele met een week ( naar 18 oktober) vervroegd. Dit als antwoord op het initiatief  van de oppositie om op 12 oktober bij hoogdringendheid een extra gemeenteraad samen te laten roepen. De meerderheid stelt vast dat de oppositie geen enkel superdringend punt op die gemeenteraad agendeerde. Met betrekking tot het fusiethema zijn er op dit ogenblik geen nieuwe elementen die een extra gemeenteraad bij hoogdringendheid vereisen. De meerderheid van CD&V en N-VA blijft op 12 oktober dan ook afwezig waardoor kan vermeden worden dat de gemeente voor nutteloze uitgaven wordt geplaatst.  De normaal voor 25 oktober voorziene gemeenteraad naar 12 oktober vervroegen was onmogelijk.  De daarvoor voorziene punten kon de administratie niet veertien dagen vroeger deftig voorbereiden. Door die nutteloze en zeker ten aanzien van de administratie respectloze actie van de oppositie zouden we dan in oktober twee gemeenteraden moeten organiseren, wat tot onverantwoorde kosten zou leiden. De gemeenteraad van oktober wordt wel met 1 week vervroegd. Tegen die tijd kan de administratie  mits een extra inspanning de voor oktober voorziene punten wel voorbereiden. De door de oppositie aangebrachte agendapunten voor 12 oktober zullen aan de agenda van 18 oktober worden toegevoegd. We danken de administratie voor de extra inspanningen die zij levert om dit mogelijk te maken.