Weerbaar Geraardsbergen lanceert voorstellen stadsvernieuwing: ‘Hefboom voor welvaart en welzijn.’

Geraardsbergen. ‘Terwijl politieke partijen ons om de oren slaan met lege slogans en onhaalbare beloftes kiest Weerbaar Geraardsbergen voor inhoud, informatie en duiding’, laat Luc Swartebroeckx van Weerbaar Geraardsbergen weten. ‘Omdat stadsvernieuwing centraal staat in ons project hebben we het nuttig geacht om dit concept eens grondig toe te lichten en aan het grote publiek voor te stellen.’

Stadsvernieuwing wordt inderdaad nog al te vaak in een adem genoemd met verregaande ingrepen in het straatbeeld, meedogenloze saneringen van achtergestelde wijken en verdere “ontmenselijking” van de samenleving, meent Weerbaar Geraardsbergen. ‘Niets is minder waar. Het hoofddoel van elk initiatief op vlak van stadstransformatie is net het stedelijk weefsel aangenamer, aantrekkelijker en meer leefbaar te maken voor alle inwoners, zonder uitzondering en ongeacht hun positie op de sociale ladder.’

Uitgebreide inspraak, uitwisseling en dialoog tussen alle betrokken partijen – burgers, overheid en ontwikkelaars – zijn volgens Luc Swartebreockx dan ook van essentieel belang voor een geslaagde vernieuwing van de stedelijke omgeving. ‘Deze intense wisselwerking kan enkel succesvol tot een goed einde worden gebracht als iedereen van meet af aan op een correcte manier wordt geïnformeerd, niet alleen over de positieve maar evenzeer over de negatieve aspecten, niet alleen over de voordelen maar ook over de risico’s en de valkuilen van stadsvernieuwing.’

Weerbaar Geraardsbergen heeft zijn ideeën over stadsvernieuwing gebundeld in een brochure of een flipbook de u kan raadplegen op de Facebookaccount van Weerbaar Geraardsbergen of kan downloaden via volgende link: https://drive.google.com/file/d/1gxPZ2YhnQiK9qRA0aGMKkin-QlFPKcAm/view?usp=sharing

Julien Borremans