Plan van aanpak Weerbaar Geraardsbergen moet verkrotting en marginaliteit tegengaan

Geraardsbergen. ‘De huidige energiecrisis, de oplopende inflatie en de verregaande sociale, economische en financiële gevolgen voor de ganse Geraardsbergse bevolking vragen een daadkrachtig, coherent en toekomstbestendig plan van aanpak’, werpt Luc Swartebroeckx op. Weerbaar Geraardsbergen wil voor ‘een continu en daadkrachtig activeringsbeleid’ en ‘een voluntaristisch woonbeleid’ gaan. Bovendien moeten de stadsdiensten worden geprofessionaliseerd, het budget geoptimaliseerd en de uitgaven vergaande gesaneerd.

‘De visie van Weerbaar Geraardsbergen hieromtrent is duidelijk,’ vult de voorzitter van Weerbaar Geraardsbergen aan, ‘Welvaart en welzijn dienen op een duurzame wijze te worden gegarandeerd, niet alleen tijdens maar ook na deze crisistijden. De nodige financiële middelen hiervoor dienen te worden vrijgemaakt door een drastische terugkeer naar de kerntaken van het lokaal bestuur, met name zorgen voor de veiligheid en de bescherming van de bevolking en het algemeen belang van de samenleving. Niets minder en zeker niets meer.’

Voluntaristisch woonbeleid
In het beleidsplan van Weerbaar Geraardsbergen steunen welvaart en welzijn op twee essentiële pijlers: werken en wonen. ‘Werkgelegenheid moet worden opgepookt door een continu en daadkrachtig activeringsbeleid te voeren, waarbij het lokaal bestuur op het terrein dient op te treden als een actieve dienstverlener tussen werkgevers en werkzoekenden; Dus niet louter als een passief doorgeefluik voor de VDAB of andere job websites.’

Er is ook nood aan een voluntaristisch woonbeleid, meent Weerbaar Geraardsbergen. ‘Er dient massaal te worden ingezet op de verfraaiing, het wooncomfort en de energiezuinigheid van de bestaande woningen, teneinde de woonmarkt in Geraardsbergen terug aantrekkelijk te maken voor mensen met koopkracht: actieve tweeverdieners die de lokale horeca, handel en economie terug kunnen laten bloeien en de stad terug op de kaart kunnen zetten.’

budgettaire optimalisatie en verregaande sanering
Deze systematische opwaardering van de bestaande woningen moet, volgens Luc Swartebroeckx, niet enkel de huidige verkrotting en heersende marginaliteit tegengaan maar ook de authenticiteit van het stadslandschap vrijwaren tegen verdere betonnering en hoogbouw. ‘Eerst het bestaande aanpakken en pas daarna verdichten is de boodschap’, meent Weerbaar Geraardsbergen.

‘Professionalisering van de stadsdiensten, budgettaire optimalisatie en verregaande sanering van de uitgaven, inzonderheid op vlak van subsidies, moeten er samen voor zorgen dat de broodnodige middelen voor de wederopstanding van Geraardsbergen op structurele wijze worden vrijgemaakt en op lange termijn worden verzekerd.’