©Sophie Richez - Teledienst-Ninove vzw heeft samen met verschillende partners maandag actie gevoerd aan het stadhuis naar aanleiding van de Dag van Verzet Tegen Armoede en Sociale Uitsluiting

Teledienst vzw & partners voeren actie voor een warm woonbeleid met meer betaalbare en kwalitatieve woningen.

" Iedereen heeft recht op een warm dak boven zijn hoofd!"

Teledienst vzw & partners las een open brief voor aan het stadsbestuur en de inwoners van Ninove met de aanbevelingen voor een beter lokaal woonbeleid. Schepen Cosyns van sociale zaken nam de open brief namens het stadsbestuur in ontvangst.

Open Brief:

“⦁ We vragen het stadsbestuur om de in Ninove opererende woonmaatschappij(en) te stimuleren om meer in te huren op de private markt en zo een bijkomend woonaanbod te creëren. Dit model moet ook nadrukkelijk gepromoot en gestimuleerd worden bij private verhuurders.
⦁ We vragen ook dat het stadsbestuur aan bouwpromotoren regels oplegt om een minimum aan huurwoningen te voorzien die betaalbaar zijn voor mensen met een klein inkomen.
⦁ We willen dat elke woning een conformiteitsattest krijgt, gekoppeld aan een huurrichtprijs en correcte energienormen, waarbij verhuurders ondersteund en financieel aangemoedigd worden.
⦁ We dringen aan op een laagdrempelig stedelijk woonloket voor huurders én verhuurders waar informatieverstrekking, ondersteuning, bemiddeling en proactieve huisbezoeken de norm zijn.
⦁ Het woonloket moet ook alle vormen van discriminatie aanpakken, ook die op basis van inkomensstatuut.
⦁ We willen tot slot dat de stad het kader creëert voor een wekelijkse zitdag van de Huurdersbond in het Sociaal Huis.”

©Sophie Richez – Teledienst-Ninove vzw heeft samen met verschillende partners maandag actie gevoerd aan het stadhuis naar aanleiding van de Dag van Verzet Tegen Armoede en Sociale Uitsluiting
©Sophie Richez – Teledienst-Ninove vzw heeft samen met verschillende partners maandag actie gevoerd aan het stadhuis naar aanleiding van de Dag van Verzet Tegen Armoede en Sociale Uitsluiting
©Sophie Richez – Teledienst-Ninove vzw heeft samen met verschillende partners maandag actie gevoerd aan het stadhuis naar aanleiding van de Dag van Verzet Tegen Armoede en Sociale Uitsluiting
©Sophie Richez – Teledienst-Ninove vzw heeft samen met verschillende partners maandag actie gevoerd aan het stadhuis naar aanleiding van de Dag van Verzet Tegen Armoede en Sociale Uitsluiting
©Sophie Richez – Teledienst-Ninove vzw heeft samen met verschillende partners maandag actie gevoerd aan het stadhuis naar aanleiding van de Dag van Verzet Tegen Armoede en Sociale Uitsluiting
©Sophie Richez – Teledienst-Ninove vzw heeft samen met verschillende partners maandag actie gevoerd aan het stadhuis naar aanleiding van de Dag van Verzet Tegen Armoede en Sociale Uitsluiting