N-VA Oosterzele wil onderhoudsplan voor waardevolle graven en oorlogsmonumenten

N-VA Oosterzele pleit voor een duidelijk kader waarbinnen waardevolle graven en oorlogsmonumenten door de gemeente geherwaardeerd en verder onderhouden worden.  “Het is belangrijk dat de lokale geschiedenis en de lokale identiteit bewaard blijven”, zegt Simon Lejeune, voorzitter van N-VA Oosterzele. “Waardevolle graven of oorlogsmonumenten met een bepaald lokaal belang zijn een onderdeel van het in stand houden van deze geschiedenis en identiteit. We vragen daarom een concreet onderhoudsplan.”

Op vele kerkhoven in Vlaamse gemeenten vinden we graven met een zekere lokale waarde. Ook oorlogsmonumenten zijn een vertrouwd beeld op vele kerkhoven. Op de begraafplaatsen van de gemeente Oosterzele en haar deelgemeenten is dat niet anders. De gemeente Oosterzele telt acht begraafplaatsen, waarvan er met het oude kerkhof van Scheldewindeke en het kerkhof van Moortsele twee begraafplaatsen beschermd zijn. Om waardevolle graven en oorlogsmonumenten te herwaarderen en in stand te houden, pleit N-VA Oosterzele nu voor een concreet onderhoudsplan.

Zo pleit N-VA Oosterzele voor de opmaak en bekrachtiging van een lijst met lokaal waardevolle graven. Elke gemeente is daartoe ook decretaal verplicht. Graven die op zo’n lijst komen, moeten 50 jaar worden bewaard en onderhouden door de gemeente. Het kan gaan om graven die om historische, artistieke of volkskundige redenen waardevol zijn. Door graven met een lokale waarde op te lijsten kan de gemeente gericht aan de slag om graven van bijvoorbeeld oud-strijders te herwaarderen en verder te onderhouden. Hierbij kan ook worden gewerkt met een systeem van peter- of meterschap waarbij inwoners, lokale verenigingen of scholen kunnen instaan voor het onderhoud van een welbepaald graf.

Naast een concreet onderhoudsplan voor de waardevolle graven, vraagt N-VA Oosterzele ook een concreet onderhoudsplan voor de oorlogsmonumenten, zoals bijvoorbeeld het oorlogsmonument aan de kerk van Scheldewindeke. N-VA-schepen bevoegd voor Lokaal Erfgoed, Orville Cottenie, laat alvast weten aan de slag te gaan met de voorstellen. “Het herwaarderen van graven met een lokaal historische waarde past volledig in ons beleid om zorgzamer met ons lokaal erfgoed om te springen”, aldus schepen Cottenie.