Buurtbewoners willen omgevingsvergunning stadionproject aanvechten: “Haal Bowling Stones uit het project”

Tijdens de infovergadering over het stadionproject afgelopen dinsdag lieten buurtbewoners van de wijk Bevegem hun ongenoegen blijken over de komst van Bowling Stones. Een groep buurtbewoners heeft aangegeven alle middelen te zullen inzetten om de omgevingsvergunning aan te vechten.

“Na het vergunnen van het stadionproject 2 weken geleden wou de schepen een antwoord bieden op de meer dan 450 bezwaarschriften tegen de plannen voor de vernieuwing van de sportsite aan het stadion van Bevegem. Die 450 bezwaarschriften deed de schepen tot dan toe af als een georkestreerd verhaal van een beperkte groep inwoners”, doet men vanuit Leefbaar Bevegem het relaas van de vergadering. “Toen meer dan 80 buurtbewoners opdaagden, moest de schepen in allerijl nog 40 extra stoelen en infobundels tevoorschijn toveren. De buurtbewoners lieten luid hun argumenten horen op een inhoudelijk sterk onderbouwde manier. Dat ging er soms hevig en emotioneel aan toe.”

“Al heel snel werd duidelijk dat de omwonenden het vernieuwen van de site voor lokale clubs een warm hart toedragen, maar de komst van Bowling Stones en de speelhal met onbekende invulling in Bevegem absoluut niet gepast vinden. Een woonwijk als Bevegem is ongeschikt als locatie. De komst van 20 bowlingbanen, een restaurant, 250m² buitenterras en een speelhal van 1000m² horen niet thuis in een woonwijk, maar in een industriezone zoals andere grote bowlingsites. De buurtbewoners argumenteren hun verzet: nauwelijks aandacht voor mobiliteit en de veiligheid van kinderen, voetgangers en fietsers, de leefbaarheid komt verder in het gedrang door het verwachte aan- en afrijdend verkeer, door nachtelijke openingsuren en door geluidsoverlast, meer fijn stof door nog meer autoverkeer zorgt voor een ongezonde omgeving voor onze kinderen en impact op het milieu: extra verharding, invloed op waterhuishouding en het kappen van bomen.”

“Bevegem staat nu al onder druk door talloze fuiven, festivals, eetfestijnen en andere events. Daarnaast zijn er in de buurt vier scholen, een regionaal ziekenhuis en een belangrijk treinstation. De schepen deed de bezorgdheden van de buurtbewoners af als pure NIMBY (Not In My Backyard – niet in mijn achtertuin) en gaf meerdere keren aan dat de economische belangen van Bowling Stones voor gaan op een leefbare woonomgeving van de Zottegemnaar. De hand werd meermaals gereikt naar de schepen. Haal Bowling Stones uit het project en herteken de site met de rest van de partners. Bekijk het ganse project kleinschaliger, centraliseer en integreer het in een duidelijk uitgewerkte mobiliteitsvisie. De inwoners zijn teleurgesteld dat het stadsbestuur het project mét bowling blijft verdedigen. En dit ten koste van de lokale clubs die zo vertraging voor de bouw van hun infrastructuur oplopen. Een groep buurtbewoners is vastbesloten alle middelen die in de omgevingsvergunningprocedure zitten te benutten om de vergunning aan te vechten.”