Seniorenweek Brakel -toespraak van voorzitter Eric Van Steenberge

Na drie jaar met de coronaperikelen te hebben geworsteld is de SAR Brakel terug in de mogelijkheid om voor de week van de senioren, onze reeds jaren gekende seniorennamiddag in de zaal Europa in Parike terug te activeren. Er zijn een 300 –   55 plussers ingeschreven.

Voorzitter Eric Van Steenberge: “Een seniorenadviesraad vervult een cruciale rol bij inspraak en participatie van ouderen. Het is de bedoeling dat wij onze wensen en noden tot bij het gemeentebestuur brengen, zodat de 55 plussers op een kwaliteitsvolle en actievere manier ouder kunnen worden, zowel op sociaal, psychisch en lichamelijk vlak. Zo kunnen wij in staat zijn om ons gemeentebestuur te adviseren bij het plannen en uitvoeren van hun gemeentebeleid.

Wij doen dit vooral door het formuleren van adviezen, vertrekkend vanuit signalen van onze senioren in de gemeente, en deze namiddag is daarvoor het ideale ontmoetingsmoment, vanuit ideeën en ervaringen die leven binnen de seniorenadviesraad en vanuit inzichten uit onderzoek en opvolging van de respons van de bevoegde instanties.

Wij houden rechtstreeks contact met en luisteren naar de seniorengemeenschap door het organiseren van een aantal activiteiten.

Onze maandelijkse wandelingen en fietstochten, wekelijks petanquen, BBB-total body, gymsport en zwemmen zijn onze vaste activiteiten.

I.v.m. onze wandelingen en fietstochten zijn Luc Romeyns, Michel De Clercq, Marc De Vleeschauwer en André Van De Velde gehuldigd voor de perfecte organisatie .

Sinds begin oktober hebben wij ook de digipunten opgericht, waarbij je gratis terecht kan met al je digitale problemen. Wij doen dit in samenwerking met de laatste jaarstudenten van 2 Brakelse scholen, nl Viso Cor Mariae en Go atheneum. Voor de 55 plussers, een zeer leerrijk project! Digipunten op maandag van 13.00u. tot 14.00u. in de Viso, woensdag van 10.00u. tot 12.00u. in de bibliotheek en donderdag van 15.00u. tot 16.00u. opnieuw in de Viso. Evaluatie zal volgende maand gebeuren, doch wij hopen dit in 2023 te kunnen verder zetten.

Op vrijdag 2 december 2022 om 19.30 u. organiseert de seniorenadviesraad Brakel een gespreksavond over jongdementie in de school Go! de Rijdtmeersen Ingang via Wielendaelstraat met een introductiegetuigenis door Veerle De Bou, vrijwilliger bij ECD Paradox en Alzheimerliga Vlaanderen, gevolgd door een panelgesprek met Gudrun Callewaert, stichter ‘Het Ventiel, Ingrid Vanslembrouck: Buddy bij het Ventiel (Brakelaar)en Ann Vanbreusegem: weduwe J. Van Hoorde (Brakelaar). Dit alles in het kader van een dementievriendelijke gemeente.

Het thema in de ouderenweek“ De toekomst van de ouderenzorg” staat centraal in 2022 en 2023. Vandaag strookt het aanbod qua ouderenzorg vaak niet met dat waar huidige en toekomstige ouderen met zorgnoden op hopen. De Vlaamse Ouderenraad met al de seniorenadviesraden in Vlaanderen willen met deze campagne de wensen en verwachtingen weerklank geven. Samen zullen we het debat over de toekomst van de ouderenzorg lanceren.

Aan het einde van dit debat zullen we een eisenbundel overmaken aan de lokale politieke beleidsmakers ook hier in Brakel, met het oog op de verkiezingen van 2024.”

Leden van het dagelijks bestuur, zijnde voorzitter Eric Van Steenberge, ondervoorzitter Arno De Taeye, secretaris Jacques Lenvain, penningmeester Marie Marleen Haegeman, public relation Robert Godijn en de bestuursleden: Christine Hoeckman, Anny Labeau, Marleen Aubeeck en Guy Van De Borre, schepen afgevaardigd namens het OCMW Marijn De Valck en administratief medewerkster Kimberley Van Lierde ontvingen een geschenk van eerste schepen Marleen Gyselinck en door de voorzitter werd Marleen ook bedankt met bloemen voor haar inzet ten voordele van de senioren.

Leden van de algemene vergadering: Martine Vanderstocken, Noel Laurez, Noëlla Goeffers, Paula Vlerick, Christine Mornie, Marc De Vleeschauwer, Fernand De Tant, Mieke De Prijck Marie-Jeanne Livyns, Roger Wauters, Christelle Selos, Nadine Van Wijmeersch, Michel De Clercq, Gilberte De Pessemier, Luc Romeyns, Theo Hemerijck, Eric Limpens, Jeannine Roman, Alain Van Den Dooren, Danny Verbeurgt, Nadine Pieteraerents en Alfons Herregodts werden tevens bedankt voor de samenwerking.