Oosterzele neemt afscheid van Zuster Rita (Celine De Vogelaere, 1927 – 2022)

Laatste overste van Kloostergemeenschap had veel verdiensten

Op zaterdag 19 november had in de Sint – Gangulphuskerk in Oosterzele de uitvaartplechtigheid plaats van zuster Rita. Celine De Vogelaere was de laatste overste van de Kloostergemeenschap in Oosterzele. Ze werd geboren in Herzele op 5 maart 1927 en overleed in Gent op 11 november 2022. Ze werd 95 jaar. Op 2 februari 1948 trad ze binnen bij de Zusters Apostolinnen van de Onbevlekte Ontvangenis in Gent. Ze legde haar kloostergeloften af op 8 augustus 1949. De laatste jaren van haar leven bracht zuster Rita door in de Zorgresidentie O.L.V. – ter – Rive in Gent. Met prachtige gezangen van het Sint – Gangulphuskoor, gebeden en lovende woorden van ‘padre’ Renaat, zo is zaterdag afscheid genomen van zuster Rita. Haar wens was om begraven te worden op de begraafplaats van Oosterzele. Uitvaartonderneming De Zandkorrel Merelbeke zorgde voor een stijlvolle uitvaart.
Zuster Rita kwam naar Oosterzele op 16 augustus 1957 en was ook als directrice van de lagere school en leerkracht godsdienst in het secundair (IZOO) onverbrekelijk verbonden met de school. Ze maakte samen met Zuster Hilde (Agnes Van Huffel), zuster Andrea (Maria Waeyenbergh) en zuster Gabriëlle (Agnes Dambrain) de hele evolutie mee van het lager en het secundair onderwijs van het IZOO Oosterzele. Zuster Rita gaf steeds het beste van zichzelf. Religie en onderwijs speelden een belangrijke rol in haar leven. Zuster Rita nam steeds haar grote verantwoordelijkheid op. Zij stond het liefst buiten de schijnwerpers, zocht nooit aandacht, het lag allemaal in haar karakter. Een stille harde werkster, die op een sublieme wijze haar christelijke boodschap wist uit te dragen. Ze stond open voor dialoog.  Eenvoud sierde haar. Veel inzet. Ze bleef 47 jaar in Oosterzele. Bleef lange tijd bewonderingswaardig actief. Velen houden aan zuster Rita alleen maar goede herinneringen over. Op 24 februari 2004 verlieten de laatste vier zusters definitief het klooster van Oosterzele om naar Waarschoot en Kieldrecht te verhuizen. Uit een interview (2004) dat uw reporter had met de vier zusters bleek dat ze graag in Oosterzele hadden gebleven. Tegen hun zin moesten ze vertrekken. Noodzakelijke infrastructuurwerken en bestemmingswijzigingen van de lokalen deden de Bisschoppelijke Overheid en de overste van de Zusters Apostolinnen van de Onbevlekte Ontvangenis besluiten dat de zusters het klooster op het Dorp zouden verlaten. Met veel spijt in het hart verlieten de zusters Oosterzele. Ze voelden zich thuis in Oosterzele. Na 172 jaar kwam een einde aan de rijke geschiedenis van Klooster Oosterzele. De vier zusters waren de laatste vertegenwoordigers van de Orde van de Apostolinnen van de Onbevlekte Ontvangenis die onafgebroken sedert 1832 in het dorp aanwezig waren. Nuus betuigt zijn oprecht medeleven aan de familie De Vogelaere, Wijmeersch, Leus, Broeckaert en aan haar meterkind Nelly Leus. (marcel van de vijver, foto’s de zandkorrel, danny de lobelle).