Illustratieve afbeelding van Andrea Don via Pixabay

Leerlingen met autisme stelselmatig vernederd en uitgelachen door leerkrachten

Het parket van Oost-Vlaanderen laat weten dat het een onderzoek voert na berichten van leerkrachten van de Middenschool in Ninove die leerlingen met autisme stelselmatig zouden vernederd en uitgelachen hebben.

“Op 25 november 2022 werd er naar aanleiding van de berichtgeving in de media een onderzoek opgestart naar mogelijke incidenten op de Middenschool te Ninove. Voordien waren er geen klachten bij politie of parket gekend. De school verleent haar medewerking aan het onderzoek”, klinkt het vanuit het parket. “Er werd onmiddellijk gestart met het vergaren van de nodige informatie teneinde zo snel mogelijk uit te zoeken wat er zich precies heeft afgespeeld op de school, of er strafbare feiten werden gepleegd en wie hierbij betrokken was. De school verleent haar medewerking aan het onderzoek. Het onderzoek zit momenteel nog in een beginfase, maar is op dit moment al volop aan de gang. In dit stadium van het onderzoek is het nog te vroeg om uitspraken te doen over de juiste toedracht van de feiten. In het belang van dit onderzoek zullen voorlopig dan ook geen verdere details gegeven worden.”