Te weinig kinderopvangplaatsen in Zottegem. Groen wil dringend extra plaatsen

Oppositiepartij Groen hekelt het tekort aan kinderopvangplaatsen in Zottegem. De oppositiepartij wil dringend extra plaatsen realiseren en doet een voorstel in die zin. Schepen van Sociale Zaken Jenne De Potter (CD&V) reageert. 

“Uit het laatste verslag van het lokaal overleg kinderopvang (gegevens 2021) kunnen we afleiden dat 44% van de opvangvragen niet kunnen beantwoord worden. Met een score van 37 opvangplaatsen per 100 0 tot 2 jarigen scoort Zottegem onder het Vlaamse gemiddelde”, zeggen Groen-raadslid Heidi Schuddinck en Frank Douchy, vertegenwoordiger van Groen in het Bijzonder Comité voor de sociale dienst van de stad Zottegem. “Daar stellen we herhaaldelijk vast dat sommige alleenstaande moeders niet kunnen starten met lessen Nederlands, maatschappelijke oriëntatie of begeleiding naar vrijwilligerswerk omwille van gebrek aan kinderopvang. De stad moet dringend werk maken om bijkomende plaatsen in de kinderopvang te realiseren. Het pand in de Trapstraat is nog niet geschikt en bovendien hebben de huidige onthaalouders meestal veel kinderen waardoor de zoektocht naar nieuwe onthaalouders wenselijk is en hopelijk al enige tijd ingezet.”

“Omdat de nood zo hoog is in Zottegem komt onze stad op de gegeerde lijst van het agentschap Opgroeien te staan, en komt onze stad in aanmerking voor subsidies van 18 bijkomende kinderopvangplaatsen. Deze plaatsen moeten uiteraard aan de voorwaarden voldoen zoals beschreven in de regelgeving. De aanvragen voor kinderopvangplaatsen worden bovendien getoetst aan de criteria vooropgesteld door het lokaal bestuur.  We wensen uitdrukkelijk de personeelsleden van het Loket Kinderopvang en van de stadsadministratie te bedanken omdat ze de nood aan Kinderopvang in Zottegem sinds jaar en dag nauwgezet hebben opgevolgd en via jurygesprekken het Agentschap Opgroeien hebben overtuigd bijkomende gesubsidieerde plaatsen mogelijk te maken in Zottegem. Laat ons hopen dat er organisaties zijn die deze kans benutten en die de kinderopvang kunnen uitbreiden of een nieuw initiatief kunnen opstarten. Het zou heel jammer zijn om deze 18 plaatsen verloren te laten gaan. Bovendien dient de stad actief op zoek te gaan naar kinderbegeleiders om het huidig kinderopvang aanbod in onze stad te versterken zodat elk kind dat behoefte heeft aan kinderopvang ook een plaatsje vindt.”

Lees ook

Tekort aan kinderopvangplaatsen in Zottegem: “We werken dagelijks keihard aan een oplossing”