In dit huis in de Trapstraat zal de stad Zottegem 18 opvangplaatsen creëren

Tekort aan kinderopvangplaatsen in Zottegem: “We werken dagelijks keihard aan een oplossing”

In een reactie op de oproep van oppositiepartij Groen, lees meer via deze link, laat schepen van Sociale Zaken Jenne De Potter (CD&V) weten dat er dagelijks keihard wordt gewerkt om het tekort aan kinderopvangplaatsen in Zottegem op te lossen.

“Dit stadsbestuur en onze diensten werken elk dag keihard om bijkomende plaatsen voor kinderopvang te realiseren. We doen dit omdat we weten dat de nood hoog is. We hebben reeds belangrijke initiatieven genomen.  Die worden ook verder gezet en versterkt”, aldus schepen Jenne De Potter. “Onze medewerkers van het Huis van het kind voeren vrijwel voortdurend campagne voor het aantrekken van extra onthaalouders (via de website VDAB, stedelijk infoblad, facebook, via de scholen die kinderzorg aanbieden). Potentieel geïnteresseerden worden uitgenodigd voor een gesprek en een infoavond.”

“De medewerkers van de dienst gezinsopvang ondersteunen de geïnteresseerden in de zoektocht naar een geschikt pand (ook immokantoren, grote voorzieningen zoals scholen/ziekenhuis/agentschap inburgering worden bevraagd) omdat kandidaat-onthaalouders het vaak niet zien zitten om in de eigen woning kinderopvang te realiseren.  Verschillende panden oa in de Lindebeekstraat, Meire,  Jules Lootenslaan, Gieterijstraat, Grotenbergestraat, Kernemelkstraat, Langestraat en Musselystraat werden bezocht samen met het steunpunt Kinderopvang van VVSG om haalbaarheid van een opvang op die locatie te onderzoeken. Slechts 1 pand in de Lindebeekstraat waar nu een opvang is gevestigd werd door het steunpunt geschikt bevonden.”

“Wij bieden ook verschillende extra voordelen aan voor aangesloten onthaalouders om de job aantrekkelijker te maken, zoals een opstartpremie, een accomodatiepremie, en een digitale ondersteuning voor de registratie van de  aanwezigheden via chromebook. Wij hebben ook beslist om het pand Trapstraat dat nu leeg staat, te gaan verbouwen tot een plaats voor kinderopvang.  Het dak is reeds gerenoveerd.  Het bestek voor de herinrichting komt in principe volgende maand op de gemeente- en ocmwraad.  Daar creëren wij 18 plaatsen in het centrum van de stad. Vreemd dat Groen precies daar dan tegen is. Voor de nieuwe bijkomende plaatsen hebben wij contact genomen met alle aanbieders van kinderopvang in de regio en proberen wij nieuwe onthaalouders en nieuwe locaties te vinden. Onze medewerkers werken hier elke dag keihard aan.”