Infomarkt over verdere werken aan Provinciebaan en nieuwe woonwijk Zwartestraat Velzeke

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer wordt sinds mei van vorig jaar werk gemaakt van een grondige facelift van de gewestweg N46 op het grondgebied van Elene en Velzeke. Die werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en zo staat in de volgende (derde) fase de vernieuwing op het programma van het gedeelte vanaf Provinciebaan 152 (ter hoogte van dierenarts) tot aan de Windmolenstraat. Hierbij zullen weliswaar de wegenwerken aan de Provinciebaan ditmaal worden gecombineerd met de ontwikkeling van een nieuwe sociale woonwijk in de Zwartestraat waarvoor de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen de handen in elkaar slaan, terwijl stad Zottegem dit zal aangrijpen om de Zwartestraat te vernieuwen.

Nadat in het komende jaar 2023 de aanvragen van de nodige omgevingsvergunningen en de aanbestedingen zullen gebeuren, zal volgens de huidige planning de eigenlijke uitvoering van de werken in 2024 – 2025 plaatsvinden. Om buurtbewoners en andere geïnteresseerden hierover uitgebreid te informeren, wordt een Infomarkt rond dit hele project georganiseerd. Daarbij zullen alle plannen en de ontwerpen van de wegen en de nieuwe woonwijk visueel worden toegelicht en persoonlijke vragen door medewerkers van de betrokken partners worden beantwoord. Deze Infomarkt kan men vrij bezoeken – vooraf inschrijven is niet nodig – op donderdag 1 december tussen 16 en 20 uur in het OC Velzeke aan de Provinciebaan 275.