Lichtpunt Zottegem deelt al 50 jaar voedselpakketten uit: “Steeds meer mensen doen beroep op voedselhulp”

De vrijwilligers en het bestuur van Lichtpunt Zottegem werden onlangs gehuldigd door een delegatie van het stadsbestuur. Dirk Everaert is momenteel coördinator van Lichtpunt, samen met Regine Henau en Paul Lampaert. Hij blikt terug op het zilveren jubileum. 

“Op 4 november 1997 wordt de feitelijke’ vereniging ‘Lichtpunt’ opgericht door Micheline Walraevens (Stedelijke gezinsraad) en Jean D’hondt (Schepen van Gezin). De allereerste voedselbedeling had plaats op 23 december 1997. Van bij de start kon Lichtpunt rekenen op de steun van stad Zottegem en de serviceclubs die de werking financieel en logistiek mogelijk maakten. De vereniging was bij de start geen parochiaal initiatief maar toch kon men van bij de start rekenen op de betrokkenheid en de sympathie van de lokale kerkgemeenschap. Het was Deken Karel Cottenie die de naam “Lichtpunt” aanreikte. Verder kon Lichtpunt van bij de start ook rekenen op de financiële steun van de tweedehandswinkel Ommekaar. Zo werd de installatie van de verwarming in de Groenstraat gefinancierd door Ommekaar. Bij de oprichting was Lichtpunt gevestigd in lokaal ‘De Zonneheuvel’ in de Kloosterstraat te Erwetegem. In 2000 wordt de feitelijke vereniging Lichtpunt een vzw. Dit was nodig om aanspraak te kunnen maken op de producten die door de Europese gemeenschap geschonken worden. In 2002 verhuist Lichtpunt van Erwetegem naar de Groenstraat in Zottegem in een huis dat ons tot vandaag gratis ter beschikking gesteld wordt door het A.Z. Sint-Elisabeth.”

Welzijnswerk Ommekaar & Lichtpunt

“Na 20 jaar inzet is voor Micheline Walraevens de tijd rijp om de fakkel door te geven. Zij vindt Regine Henau, Paul Lampaert en Dirk Everaert bereid om de werking verder te sturen en te coördineren. Naar aanleiding van deze wissel wordt op 31 januari 2018 de vzw Lichtpunt vrijwillig ontbonden en treedt Lichtpunt toe tot de vzw Welzijnswerk Ommekaar, een vzw met dezelfde doelstelling: hulp bieden aan kansarmen. Deken Hans Vandenholen is vanaf dan ook de voorzitter van Lichtpunt. Op 2 maart 2018 kiest de Algemene Vergadering een nieuwe naam: ‘vzw Welzijnswerk Ommekaar & Lichtpunt’. Deze vzw heeft 2 pijlers: Lichtpunt biedt voedsel aan en Ommekaar verkoopt kleding en huishoudelijke voorwerpen aan heel sociale prijzen. Lichtpunt telt op dat moment ruim 30 vrijwillige medewerkers.”

Lichtpunt blijft groeien: “Helaas ook het aantal mensen dat beroep doet op voedselhulp”

“De voorbije vijf jaar is Lichtpunt verder gegroeid op vele vlakken. Er is een enthousiaste en kleurrijke ploeg van 35 vrijwilligers die de werking draagt. We kunnen meer dan ooit rekenen op de steun van de serviceclubs, de voedselbank Oost-Vlaanderen, de stad Zottegem, het Sociaal huis, de tweedehandswinkel Ommekaar, tal van organisaties en verenigingen, scholen en privépersonen… Dat is mooi! Helaas groeit ook het aantal mensen dat beroep doet op voedselhulp. Naast de gezinnen die in generatiearmoede blijven steken, zijn er ook veel mensen op de vlucht die in Zottegem een nieuwe thuis proberen te vinden. Er zijn ook meer en meer ‘nieuwe armen’: mensen die door allerlei (soms toevallige) problemen (gezondheid, werkloosheid, relationele problemen, financiële tegenslagen…) in de armoede terecht komen. De coronacrisis, de energiecrisis, de stijgende levensduurte… maakt het veel gezinnen vandaag niet gemakkelijk. In 2022 kregen 101 gezinnen uit Groot-Zottegem 2 tot 3 keer per maand een voedselpakket. Dat zijn ruim 300 personen waarvan bijna 100 kinderen. Daarvan zijn er 46 alleenstaande personen of éénoudergezinnen. Wij delen niet zomaar willekeurig voedsel uit. Alle aanvragen worden onderzocht door het Sociaal Huis dat de klanten dan doorstuurt naar Lichtpunt. De voedselpakketten zijn voor onze klanten niet alleen een financieel steuntje in de rug maar ook de opstap naar bredere hulpverlening en dienstbaarheid. De gesprekken en de ontmoetingen met de vrijwilligers zijn voor hen kansen om thuis te komen en hun verhaal te doen. Vaak kunnen we klanten doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten of kunnen wij signalen doorgeven aan de begeleidende maatschappelijk werkers.”

De toekomst

“Graag zouden wij nog meer mensen kunnen helpen – er is een wachtlijst van meer dan 120 gezinnen – maar onze infrastructuur in de Groenstraat leent zich daartoe niet. We zijn al een aantal jaren op zoek naar een nieuwe grotere en geschikte locatie voor onze werking. Wij kregen van stad Zottegem de toezegging dat we op relatief korte termijn onze intrek kunnen nemen in het Sociaal Huis in de Deinsbekestraat. Na de geplande verbouwingswerken wil men hier een ruimere Sociale Site realiseren waar zoveel mogelijk welzijnsorganisaties onderdak kunnen krijgen en dan ook meer gecoördineerd kunnen samenwerken en op een efficiëntere manier dienstbaar kunnen zijn. Wij kijken dus hoopvol uit naar de toekomst. En plannen hebben we meer dan genoeg: we denken nog aan een sociale kruidenier en allerlei ontmoetings- en vormingskansen voor onze klanten… Vandaag is onze organisatie in de schoot van de parochie in Zottegem niet alleen springlevend maar helaas ook meer dan ooit broodnodig…”

Praktisch

vzw Welzijnswerk Ommekaar & Lichtpunt

Groenstraat 23, 9620 Zottegem

0478 58 40 26

info@lichtpuntzottegem.be

Rekeningnummer: BE22 6718-8918 6947

www.lichtpuntzottegem.be