Succesvolle infoavond over jongdementie in Brakel

Vrijdag 2 december luisterde een 125 tal aanwezigen naar een informatieavond in verband met jongdementie, een organisatie van de Seniorenadviesraad Brakel in de refter van de school Go atheneum Brakel. , dit in kader van het project “bouwen aan een dementievriendelijke gemeente”

Dementie is een verzamelnaam voor een groep aandoeningen die allemaal leiden tot een achteruitgang van de werking van de hersenen.

Er zijn meer dan 141 000 personen met dementie in Vlaanderen en daarbij 3 x zoveel betrokken personen. • De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (ca. 70%).

70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving.

Dementie op jonge leeftijd, je hoort er steeds meer van. Maar wat is het? En waar verschilt het van dementie op latere leeftijd? Bestaat er specifieke ondersteuning en zorg voor mensen met jongdementie en hun naasten?

Op die vragen kregen wij een antwoord  van vier sprekers.

Veerle De Bou, dementie-expert bij expertisecentrum dementie Paradox en Alzheimerliga Vlaanderen. Daar heeft ze de ontmoetingsgroep jongdementie opgericht, i.s.m. de alzheimerliga Vlaanderen. Ze begeleidt deze groep nog steeds als vrijwilliger.

Gudrun Callewaert: Stichter ‘Het Ventiel’ . Zij nam ons mee in het thema  “jongdementie, een ‘vergeten’ aandoening” en de stichting als bedenker en ervaringsdeskundige. Wat jongdementie met een mens en zijn/haar omgeving doet.

Ingrid Vanslembrouck: Buddy bij het Ventiel (Brakelaar) Zij praatte  over: buddy zijn bij het Ventiel is focussen op wat wel nog kan, is mensen laten stralen, is samen nieuwe uitdagingen aangaan. Dat is het mooiste wat er is. Geluk is zo eenvoudig.

Ann Vanbreusegem: Weduwe J. Van Hoorde (Brakelaar) .Zij bracht een ontroerende getuigenis over haar verhaal van hoe de ziekte van haar man een impact had op haar en de kinderen.

Na deze getuigenissen werden er nog vele vragen gesteld vanuit het publiek tijdens het panelgesprek. Een boeiende en zeer informatieve avond!