Waardevol Dikkels orgel wordt gerestaureerd

Eind deze week  ondertekende Louis Ide, voorzitter van het Dikkels Kultuur Genootschap en Eric Van de Velde (schatbewaarder) het contract met orgelbouwer René Nijsse. Dit ging door in de kerk van Dikkele in aanwezigheid van minister van erfgoed Matthias Diependaele en de schepen bevoegd voor erfgoed Peter Van den Haute.

Acht jaar geleden startte het Dikkels Kultuur Genootschap hun concertreeksen op. Er werden laagdrempelige concerten van topniveau gerealiseerd met voldoende winst om het orgel te kunnen restaureren.

Matthias Diependaele: “in 2018 keurde mijn voorganger voormalig minister-president Geert Bourgeois de bescherming van het historische Vereecken orgel -op vraag van het Dikkels Kultuur Genootschap- goed. Sindsdien realiseerde de vereniging een beheersplan zodat ik kon over gaan tot het geven van financiële steun voor dit waardevol instrument. De VZW zorgt voor een eigen inbreng van een 15.000 euro en de Vlaamse overheid doet hetzelfde.”

Peter Van Den Haute: “het vorige gemeentebestuur wou deze mooie kerk nog verkopen. Het huidige bestuur wil dit niet. Zo komen we tegemoet aan de vraag van de lokale bevolking: bijna iedereen in Dikkele tekende de petitie tegen de verkoop van de kerk. Een signaal dat we niet konden negeren. Het huidige bestuur met een hart voor erfgoed, maakte een afsprakennota met het Dikkels Kultuur Genootschap zodat zij de werken kunnen financieren en opvolgen. De gemeente dankt het Dikkels Kultuur Genootschap. Het gebeurt niet vaak dat een lokale vereniging dergelijke som geld investeert in zo iets waardevol.”

 

Louis Ide: “Het is een heuglijk moment voor het Dikkels Kultuur Genootschap. Een belofte wordt ingelost. In de lente van 2023 restaureert René Nijsse gedurende vele weken het orgel. We zijn ook nog in contact met de provincie en de gemeente om de Dikkelse kerk en het orgel open te stellen naar het publiek. Het werk is nog niet af. Ook niet na de restauratie. Een orgel moet namelijk bespeeld worden. Daarom gaan we een Zwalmse orgelkring uit de grond stampen. Alle Zwalmse organisten zijn welkom!”

 

Op de foto: Eric Van de Velde (schatbewaarder DKG), René Nijsse (orgelbouwer), Peter Van de Haute (schepen erfgoed), Louis Ide (voorzitter DKG), Matthias Diependaele (minister erfgoed) in de kerk van Dikkele. Niet op de foto Stefan Ghysels (secretaris DKG).