©Sophie Richez - Schepen Veerle Cosyns, initiatiefneemster Inès Ferette en medewerkers van het Sociaal Huis aan een menstruatiebox.

Menstruatieboxen moeten voorkomen dat meisjes thuisblijven van school omdat ze geen menstruatiemateriaal kunnen kopen

Het menstruatiemateriaal wordt verdeeld in de secundaire scholen om ervoor te zorgen dat er geen meisjes moeten thuisblijven omdat ze geen menstruatiemateriaal hebben, de luiers gaan via het Huis van het Kind naar kwetsbare gezinnen.

De leerlingen van Richtpunt campus Ninove hebben geholpen met de kastjes. Samen met het Sociaal Huis en hopelijk ook de hulp van de Ninovieters willen ze zoveel mogelijk leerlingen bereiken, zodat geen enkel meisje nog het gevoel heeft, dat ze moet thuisblijven omdat ze menstrueert. De menstruatieboxen staan in het Sociaal Huis, de sporthal, het stadhuis en de bibliotheek.

©Sophie Richez – Veerle Cosyns schepen van sociale zaken

“Ik denk dat ze aan een grote nood tegemoetkomen. Vijf procent van de Vlaamse jonge meisjes die aan het menstrueren zijn, blijven weg van school omdat ze geen menstruatiemateriaal kunnen aankopen. Ik ben blij met dit initiatief vanuit de secundaire scholen. Enerzijds hebben we gezorgd voor inzamelboxen voor menstruatiemateriaal en anderzijds zijn er verdeelpunten in al onze secundaire scholen. Elke school beslist zelf op welke plek ze de verdeelkasten plaatst,” zegt schepen voor Sociale Zaken Veerle Cosyns (Samen-CD&V).

Het initiatief komt van Inès Ferette, een leerkracht van het GO! Atheneum Ninove. “Het begon enkele jaren geleden toen we merkten dat er in onze school leerlingen school lopen met een zeer diverse achtergrond, ook jongeren waar bij het thuis financieel een uitdaging is. We wilden hen geen kansen ontnemen, daarom hebben we de werkgroep ‘STOS’ opgericht, wat staat voor ‘Samen Tegen Ongelijkheid op School’. De vzw Krijt heeft ons geholpen om bijvoorbeeld de uitstappen betaalbaarder te maken. We zagen in de krant een artikel rond menstruatiearmoede bij scholieren en toen we vernamen dat de Schotse regering menstruatiemateriaal gratis ter beschikking stelt, wilden we dit project lanceren.” vertelt Inès Ferette.

©Sophie Richez – Menstruatiebox in het Sociaal Huis Ninove
©Stad Ninove – Menstruatiebox in de Middenschool