©Sophie Richez - Oud stadhuis

Tot 10 december is het oud stadhuis oranje verlicht, in het kader van de wereldwijde campagne ‘Orange the World’

De campagne Orange the World werd in het leven geroepen door de Verenigde Naties en heeft tot doel om het geweld tegen vrouwen te stoppen. De stad neemt graag mee aan deze actie, want sensibiliseren rond deze problematiek blijft belangrijk. Het oud stadhuis licht dan ook op als steun voor alle vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld, maar ook als preventie.

De stad besteed sowieso aandacht aan geweld in de ruime zin van het woord. Al in 2019 stapte Ninove bv. mee in de Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld, een samenwerkingsverband tussen partners uit drie sectoren: politie en parket, hulpverlening en bestuur. Slachtoffers krijgen 1 aanspreekpunt en dossiers worden onmiddellijk doorgestuurd naar een multidisciplinair team gespecialiseerd in de problematiek. Daardoor kan er veel sneller actie ondernomen worden. Veerle Cosyns, schepen voor gelijke kansen: “We proberen blijvend aandacht te hebben voor deze problematiek, zeker ook met aandacht voor vrouwen. De vraag om de openbare verlichting pas om 24 te doven ipv om 23 uur, kadert hier ook in. Voor vrouwen is het niet altijd evident om zich in het donker te verplaatsen. Als de openbare verlichting een uurtje langer blijft branden, kunnen zij zich toch een uur langer comfortabel naar huis begeven.”