Ook OVOK-Zottegem neemt deel aan Wereldlichtjesdag

Ieder jaar is het op de tweede zondag van december Wereldlichtjesdag. Symbolisch als teken van verbondenheid worden er dan overal in de wereld om 19 uur lokale tijd vele kaarsjes aangestoken zodat er als het ware een virtuele 24 uren durende golf van licht over de hele wereld beweegt van tijdzone naar tijdzone. Dit gebeurt om wereldwijd alle overleden kinderen te herdenken ongeacht de leeftijd van het kind, de oorzaak van het overlijden of hoelang dit al geleden is. Dit betekenisvolle initiatief begon ruim 40 jaar geleden in de VS en werd in 1998 door toenmalig president Clinton erkend als officiële herdenkingsdag voor overleden kinderen. Ondertussen geraakte de jaarlijkse organisatie van Worldwide Candle Lighting al mondiaal in toenemende mate verspreid en is vooral de laatste jaren – ook in ons land – het aantal locaties waar dit gebeurt, aanzienlijk toegenomen.

Sinds 2017 vindt hiervoor ook in Zottegem een bijeenkomst plaats, in een organisatie van de plaatselijke afdeling van de praat- en zelfhulpgroep ‘Ouders van een overleden kind’, kortweg OVOK-Zottegem (en bij uitbreiding regio Zuid-Oost-Vlaanderen) die al op vijftien jaar werking kan terugblikken. Nadat dit in de voorbije twee jaar niet kon wegens corona en nu ingevolge de restauratiewerken aan het Kasteel van Egmont niet kan beschikt worden over de Ridderzaal (waar de voorbije bijeenkomsten plaatsvonden), gaat de afspraak voor Wereldlichtjesdag in Zottegem ditmaal door op zondag 11 december in het OC Ten Berg in Grotenberge. Vanaf 15 uur kunnen lotgenoten er elkaar ontmoeten en/of een kaarsje komen afhalen – door de organisatie worden gratis kaarsjes voorzien – om ’s avonds thuis aan te steken en te laten branden ter nagedachtenis aan overleden kinderen en tot steun aan hun ouders en familie. Vanaf 18 uur is iedereen welkom voor het eigenlijke herdenkingsmoment dat begint om 18u30, met het gezamenlijke aansteken van de kaarsjes om 19 uur. Dit serene gebeuren wordt omkaderd met warme teksten en poëzie, gebracht door jong en oud, afgewisseld met gezangen door het Kinder- en Jeugdkoor Bevegem. Na afloop zal er ook gelegenheid zijn om bij een drankje nog even na te praten en/of tot ontmoeting met lotgenoten.

Voor meer inlichtingen over andere OVOK-activiteiten (praatavonden, lotgenotencontact, een gesprek, …) kunnen ouders en familieleden die recent of lang(er) geleden een kind verloren, steeds terecht bij Martine Van Damme, verantwoordelijke OVOK-Zottegem, tel. 0496 48 68 10, Sandra Spitaels via 0477 78 21 29 of per e-mail naar zottegem@ovok.be.