26e editie van de ‘Verkeersveilige Nacht Oost-Vlaanderen’ op vrijdag 9 december 2022

Het parket en de gouverneur van Oost-Vlaanderen organiseren in samenwerking met de lokale politiezones en de federale wegpolitie een actieweek over de gevaren van alcohol- en druggebruik in het verkeer. Van zaterdag 3 tot en met zaterdag 10 december 2022 zullen er extra controles georganiseerd worden, met als sluitstuk de 26e editie van de ‘Verkeersveilige Nacht Oost-Vlaanderen’ op vrijdag 9 december 2022. Op meer dan 100 plaatsen in de provincie worden dan tussen 19u00 en 07u00 de volgende ochtend alcohol- en drugscontroles uitgevoerd. Ook de politiezone Ninove doet mee!

Groot gelijk dat je nuchter rijdt!

In de eerste 9 maanden van dit jaar gebeurden er in Oost-Vlaanderen 538 ongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol (1). Dat is het hoogste cijfer sinds 2018. Het aantal verkeersongevallen waarbij bestuurders onder invloed rijden van drugs stijgt ook jaarlijks.

De effecten van alcohol en drugs op je rijgedrag worden vaak geminimaliseerd, maar deze stoffen verstoren de functies van je hersenen, waardoor je niet meer hetzelfde concentratie-, reactie- of waarnemingsvermogen hebt. Dat kan fatale gevolgen hebben in het verkeer. Zit je achter het stuur onder invloed van alcohol en drugs, dan loop je tot 100 keer meer risico op een ongeval dan wanneer je nuchter bent (2).

Dus: groot gelijk dat je nuchter rijdt.

(1) Bron: VIAS Institute (2022). Veiligheidsbarometer.
(2) Bron: Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Drugs, VAD (2019). Dossier middelgebruik en verkeer.