Ninove volgt het voorbeeld van provincie Oost-Vlaanderen en ondertekent het Europees charter participatie

Op maandag 19 december ondertekende Ninove het Europees charter participatieve democratie in ruimtelijke planningsproces in het Provinciehuis. Ninove volgt zo het voorbeeld van de Provincie Oost-Vlaanderen en engageren zich om participatie toe te passen in hun ruimtelijke planningsprocessen. Schepen Henri Evenepoel mocht het charter ondertekenen in bijzijn van Schepen Katie Coppens, burgemeester Tania De Jonge, mevrouw Annemie Lauwaert en voorzitter van European Council of Spatial Planners Joris Scheers.

©Sophie Richez – vlnr Schepen Katie Coppens , Joris Scheers Voorzitter ECTP-CEU, Schepen Henri Evenpoel en burgemeester Tania De Jonge

©Sophie Richez – An Vervliet, gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning

“Ruimtelijke planning heeft een directe impact op de kwaliteit en de leefruimte van elke Oost-Vlaming. We betrekken omwonenden als lokale experts en nemen hun input mee om betere beslissingen te kunnen nemen. We doorlopen ruimtelijke planningsprocesse met en niet alleen voor de mensen.” vertelde An Vervliet, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening.

Katie Coppens, schepen voor ruimtelijke ordening: “Door de burger in de ruimtelijke ontwikkeling zijn mening te laten geven bij de opmaak van visies en de verdere uitwerking ervan, wordt een draagvlak gecreëerd tussen de bevolking en de politieke beleidsmakers. Dat geeft een enorme meerwaarde. Om zoveel mogelijk mensen te betrekken proberen we zowel fysiek (via bv. workshops) als online (via ons digitaal platform mijn.ninove) te werken.”

De provincie is verheugd dat Ninove deze boodschap ook naar buiten brengt en participatie verankerd in hun beleid. Ze doet een warme oproep aan de andere Oost-Vlaamse steden en gemeenten om resoluut te kiezen voor een werking waarbij participatie een volwaardig onderdeel is.

©Sophie Richez – Annemie Lauwaert – RO Stad Ninove