Calvarietocht Beauprez nog niet ten einde: regularisatie nieuwbouwvleugel wordt betwist

Geraardsbergen. Het gebouw van Beauprez Service Residenties in de Klakvijverstraat 78 te Grimminge staat al een tijdje in de vitrine te koop. Een geïnteresseerde heeft zich aangeboden, maar volgens raadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief) is de definitieve verkoop nog niet voor onmiddellijk. De bouwvergunning werd vernietigd en de regularisatievergunning wordt betwist. ‘Opmerkelijk in dit verband is dat de man die Beauprez uitbaatte met de vorige gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van de Open Vld stond en achtervolgd wordt door een gerechtelijke procedure’, weet Stéphan Bourlau. Burgemeester Guido De Padt reageert.

‘Het vergunningenbeleid omtrent het gebouw van Beauprez Service Residenties in de Klakvijverstraat 78 te Grimminge is niet bepaald een verkwikkend verhaal’, zegt Stéphan Bourlau. Het eerste bouwwerk van Beauprez dateert van begin jaren negentig.

Meanderend parcours
In 2009 was er reeds een uitbreiding van het gebouw. Eind 2013 kende Beauprez Service Residenties een serieuze uitbreiding. ‘Deze uitbreiding werd in 2014 door de stad Geraardsbergen vergund. Hetzelfde jaar bevestigde de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen die vergunning. Vervolgens werd ze in 2016 vernietigd. Daarop gaf de deputatie in 2017 een nieuwe vergunning die door de Raad van Vergunningenbetwistingen in 2018 werd ingetrokken. De aanvraag werd vervolgens ingetrokken’, licht stéphan Bourlau toe.

In 2020 werd een regularisatievergunning voor de nieuwe vleugel van het gebouw door de stad Geraardsbergen goedgekeurd en na beroep door de deputatie in hetzelfde jaar bevestigd. Begin 2022 werd de vergunning vernietigd, waarna de deputatie de regularisatievergunning opnieuw verleende. ‘Die vergunning wordt opnieuw bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen betwist’, vult de voorman van Het Alternatief aan.

‘Opmerkelijk is dat de man die Beauprez uitbaatte met de vorige gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van de Open Vld stond en door een gerechtelijke procedure wordt achtervolgd’, weet Stéphan Bourlau. Het raadslid van Het Alternatief vraagt daarom een ernstige doorlichting van het dossier en pleit voor een onderzoek naar eventuele politieke manipulatie.

Ook het Milieufront Omer Wattez trekt naar de Raad van Vergunningenbetwistingen. Het gebouw van Beauprez Service Residenties ligt aan de rand van de Dendervallei. Om het project te realiseren is de grond opgehoogd zonder dat de decretaal verplichte compensatie voor het verlies aan overstromingsruimte gerealiseerd werd. Of de regularisatievergunning al dan niet vernietigd wordt, weten we volgend jaar.

Burgemeester De Padt reageert
We vroegen burgemeester Guido De Padt om een reactie: ‘U spreekt over een bouwdossier waarvan u zelf aangeeft dat er volgend jaar een uitspraak van een administratief rechtscollege volgt. Zich verder als lokaal bestuur – ongevraagd- gaan mengen in dergelijke procedure, zou volstrekt onaanvaardbaar zijn. Als journalist zou u dat moeten weten.’

Dit is toch wel een vreemde reactie, want nergens heeft de redactie beweerd dat het stadsbestuur actief in dit dossier is tussengekomen. We legden deze bedenking aan burgemeester De Padt voor, waarop hij stelde dat hij ‘een statement’ wou maken. ‘Lijkt mij nuttige info’, besluit burgemeester De Padt.

Julien Borremans