Vrije Basisschool De Vlinder zorgt voor warme kerstsfeer

In de geest van de Warmste Week nodigden de leerlingen van het 6e leerjaar basisschool De Vlinder in Munkzwalm gisteren bewoners van de Bolster uit om te komen genieten van hun kerstverhaal. Deze voorstelling kadert in een geheel van activiteiten waarbij de leerlingen bewust leren omgaan met mensen met een beperking. Ze maakten kennis, gingen in gesprek, speelden een spel, keken samen naar een poppentheater en brachten nu dus hun eigen kerstverhaal. Bij een tas koffie en een stukje cake werden nog enkele kerstliederen gezongen en kerstkaarten met een persoonlijke boodschap aan elke bewoner meegegeven. De werelden van mensen met en zonder beperkingen liggen nog te ver uit elkaar. Als zorgzame school werken we graag mee aan waardevolle initiatieven om mensen dichter bij elkaar brengen.