©Sophie Richez - Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes kapel Appelterre

Meer aandacht voor de deelgemeenten is welkom

Onlangs verscheen in de pers een artikel met een overzicht van grote projecten die in 2023 in uitvoering gaan. Deze projecten hebben jammer genoeg enkel betrekking op de stadskern. De deelgemeenten worden andermaal in de vergeethoek geduwd. Sam De Duffeleer, bestuurslid N-VA Ninove en inwoner van Outer geeft Outer en Appelterre als voorbeeld.

Fietsverbinding Terrasstraat-Oude Eichembaan

De fietsverbinding tussen de Spoorwegstraat en de Terrasstraat heeft al meermaals de pers gehaald maar nog steeds zijn de problemen niet opgelost. Sam De Duffeleer: ‘De halfverharding van deze buurtweg werd met veel trots aangekondigd maar men slaagt er niet in om dit pad deftig te onderhouden mede door erosieproblemen. Toegegeven, het is al erger geweest maar er is nog ruimte voor verbetering. Grote stenen liggen los op het pad. De diepe gleuven zijn ondertussen al zeker vier keer opgevuld. De laatste keer werd dit opgevuld met asfalt en beton. De gleuven zijn dan wel gevuld maar is dit dan een duurzame oplossing?’.

De antwoorden op schriftelijke vragen hieromtrent van N-VA gemeenteraadslid Karolien De Roose zijn eigenlijk stuitend: ‘Het gebruik van een dergelijke voetweg staat in functie van de staat van de weg.’ Nochtans klonk de ambitie om aanvankelijk onbruikbare buurtwegen door halfverharding om te vormen tot befietsbare wegen, zelfs bij winterweer. Tot zover de ambitie van het stadsbestuur. Uiteindelijk wil het stadsbestuur met hulp van de provincie een fietspad van 2,5m breed aanleggen maar dit is voor Sam De Duffeleer zelfs niet nodig. ‘Op die manier zal je gemakkelijker gemotoriseerd verkeer aantrekken. Ik wandel hier wekelijks met de hond en kom regelmatig brom- en zelfs motorfietsen tegen. Waarom kon niet men simpelweg honingraat matten plaatsen en voor de erosieproblemen een erosiecoördinator aanstellen?’

Rietstraat-Wilderstraat

Dit zijn opnieuw twee belangrijke fietsverbindingen die ontoegankelijk zijn bij slecht weer. Grote plassen belemmeren een vlotte doorgang bij regenweer. Uit antwoorden op schriftelijke vragen blijkt dat er plannen bestaan om dit euvel in de Rietstraat op te lossen door de aanleg van een tweesporenpad. Zelfs de plaatsing van een verplaatsbare tractorsluis staat op de planning om doorgaand verkeer te voorkomen. Ideaal om fietsers aansluiting te kunnen geven op het jaagpad. Alleen wacht men blijkbaar tot er budget beschikbaar is. ‘Als men voor de realisatie van de Beversteeg alleen al meer dan twee miljoen euro kan voorzien, kan men voor deze kleine ingreep toch budget voorzien?’ aldus Karolien De Roose. Niet alle buurt- en voetwegen hoeven zo’n grondige aanpak te hebben maar voor de belangrijkste kan toch duidelijk meer gedaan worden.

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes kapel Appelterre

Aan het station in Appelterre, aan de hoek van de ’t Angereelstraat en de Gezellestraat staat al jaren de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes kapel te verloederen. Volgens Steven Vanden Berghe, voorzitter N-VA Ninove en afkomstig van Appelterre is de aannemer aan de herstelwerken begonnen maar ligt de werf ondertussen al maanden stil. In een recent antwoord op een schriftelijke vraag van Karolien De Roose heeft het stadsbestuur aangegeven de werken te hervatten in het voorjaar. Steven Vanden Berghe: ‘We zullen dit dossier blijven opvolgen want het stadsbestuur is sterk in aan het aankondigen van projecten maar slaagt er nauwelijks in projecten te realiseren.’

Herstelling omleidingswegen

©N-Va Ninove

Niet alleen veilige fietsverbindingen worden op het achterplan geduwd maar ook de straten in de deelgemeenten worden niet of laattijdig aangepakt, zeker de omleidingswegen van de Brakelsesteenweg niet. ‘Ik herinner mij dat de bevoegde schepen had verklaard dat de Bovenhoekstraat in Outer kort na de werken zou aangepakt worden. We zijn ondertussen bijna een half jaar later. Ik vraag mij af hoe ‘kort na’ dan wordt uitgelegd? Andere straten zoals de Berrebroeckstraat liggen er erbarmelijk bij. Op de beloofde drink van de burgemeester om de doorstane miserie door te spoelen wachten de buurtbewoners en ik trouwens nog steeds.’ besluit Sam De Duffeleer.