Ook in Erwetegem wordt wel degelijk carnaval gevierd

In de marge van de carnavalsgekte waarin Zottegem dezer dagen ondergedompeld wordt, viel en valt de (terechte) opmerking te horen dat er in het Stedelijk Informatieblad, in vergelijking met vroegere jaren, naar geïnteresseerde publiek en deelnemers toe zo goed als geen praktische gegevens en nuttige inlichtingen over de diverse carnavalsvieringen en randactiviteiten terug te vinden zijn. In de summiere aankondiging van deze festiviteiten is er in het Stedelijk Informatieblad zelfs helemaal geen sprake van een carnavalsviering in Erwetegem, hetgeen uiteraard alleen maar koren op de molen is van de mensen die blijkbaar dit gebeuren niet (meer) genegen zijn en de roddel verspreiden dat de carnavalsviering in Erwetegem niet (meer) doorgaat.

Niets is echter minder waar: ook in deze deelgemeente wordt naar jaarlijkse traditie carnaval gevierd en hiervoor wordt door het (vernieuwde) Ertegems Carnavalcomité vzw afspraak gemaakt op vrijdag 13 januari. Zoals gewoonlijk wordt de carnavalsviering geopend met een stoet die vanaf 20 uur via de Kattenberg, het Sint-Pietersplein, de Kloosterstraat en Smissenhoek naar de Klemhoutstraat zal trekken. De inschrijvingen voor deelname aan deze optocht en de daaraan verbonden wedstrijd gebeuren van 18 tot 19 uur in café De Brug. Omwille van brandveiligheidsredenen kan de prijsuitreiking niet doorgaan in de zaal Plan B maar zal deze plaatsvinden om 24 uur in de tent aan/van frituur ’t Smissenhoekske waar ook een carnavalsfuif georganiseerd wordt.

VERKEERSMAATREGELEN

Omwille van deze carnavalsoptocht zal er van 18 tot 23 uur parkeerverbod zijn in de Ragestraat (stoetvorming), Kattenberg, Kloosterstraat (+ zijstroken), Smissenhoek (+ zijstroken) en Klemhoutstraat (deel tussen spoorwegbrug en Potaardestraat; ontbinding van de stoet). Verder zal van 20 tot 23 uur in de Kattenberg, Ragestraat, Kloosterstraat en Smissenhoek in geen van beide richtingen verkeer toegelaten zijn (uitgezonderd lijnbussen) en in de aanliggende straten alleen plaatselijk verkeer. Nog van 20 tot 23 uur zal eenrichtingsverkeer van toepassing zijn in de Engelstraat (alleen toegelaten richting Ten Ede).