WinkeLIERDE-raad zoekt leden

Na de organisatie van het ondernemersevent is de volgende stap gezet in het winkeLIERDE-project.
Op de gemeenteraad van 19 december 2022 werd de oprichting van een winkeLIERDE-raad goedgekeurd.

Waarom een winkeLIERDE-raad?

De winkeLIERDE-raad wordt opgericht om overleg en samenwerking tussen het lokaal bestuur en de Lierdse ondernemers tot stand te brengen. Naast het promoten van de lokale economie zal deze raad ook activiteiten organiseren om de Lierdse ondernemers in the picture te plaatsen.

winkeLIERDE-raad zoekt leden!

Een raad kan natuurlijk niet zonder leden dus is men op zoek naar ondernemers die de brug willen zijn tussen het lokaal bestuur en de Lierdse ondernemers.
De raad zal uit max. 15 leden bestaan die een bedrijfszetel hebben in Lierde. Iedere ondernemer kan zich kandidaat stellen via mail aan ondernemen@lierde.be of schrijven gericht aan Gemeente Lierde, Dienst Ondernemen, Nieuwstraat 19, 9570 Lierde. Vermelding van naam, onderneming, adres en motivatie voor deelname aan de winkeLIERDE-raad is noodzakelijk om een kandidatuur te aanvaarden.
Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot en met 15 februari 2023. Daarna bepaalt het College van burgemeester en schepenen wie deel mag uitmaken van de winkeLIERDE-raad.

Meer info:

In de statuten, die kunnen worden opgevraagd bij de dienst Ondernemen staat meer informatie over de winkeLIERDE-raad.

Heb je nog vragen? Contacteer de dienst Ondernemen via tel. 055/43.10.20 of mail ondernemen@lierde.be