Nieuwe leden bij de ‘Orde van Triverius’ in Brakel

Nieuwjaarsreceptie bij de orde

  • Zaterdag ll. had de nieuwjaarsbijeenkomst plaats van de ‘Orde van Triverius’ in de zaal van de BIB in Brakel.  Sprekers waren : voorzitter Lieven Bauwens, secretaris André Premereur, Ludwig De Temmerman en schepen Marijn Devalck.
  • Met als thema “Instrumenten van pijn en hoop” werd in het Triveriusjaar 2004 een deel van de fenomenale verzameling medisch materiaal van dokter Wilfried Cornette tentoongesteld in het toenmalige R.V.T. Sint-Franciscustehuis in Opbrakel.
  • Deze verzameling werd onder meer ook geëxposeerd in medische faculteiten van binnen- en buitenlandse universiteiten. Begin 2014 nam dokter Cornette, lid van de Orde, contact op met ons omdat hij een locatie zocht om een deel van zijn verzameling en ook zijn kliniekmeubilair onder te brengen. Hij stond toen op het punt om zijn villa in Zottegem te verlaten en kon al dat materiaal onmogelijk meenemen. Zijn rondreizende tentoonstelling stond op dat moment opgesteld in het UZ te Gent, in tal van tentoonstellingskasten en kaders met onder meer medische instrumenten.

Gepaste locatie voor medische instrumenten 

André Premereur: “Op zoek naar de gepaste locatie dachten wij nogal snel aan de kapel van de Zusters van Maria in de Kasteelstraat. Maar die werd op dat moment enkel gebruikt als opslagplaats en stond volgestouwd met de inboedels van gesloten kloosters en scholen van de congregatie. Na akkoord van de Congregatie konden we de verzameling dan tijdelijk opslaan in een paar verlaten klaslokalen.

Vanaf 1 september 2014 kregen we dan de beschikking  over de kapel zelf, en werd de verzameling overgebracht naar wat ons museum zou worden. We waren heel blij toen het UZ liet weten dat de rondreizende tentoonstelling bij hen weg moest omdat de tentoonstellingszaalzaal een andere bestemming kreeg. Daar bovenop schonk het UZ ons nog een 20-tal apparaten.

Na de plechtige opening van het museum in 2014 werd een gebruikscontract voor de kapel afgesloten tussen de gemeente Brakel en de Congregatie van de Zusters van Maria; tevens werd een contract afgesloten met dokter Cornette zelf. In februari 2015 werd dan het Gemeentelijk Medisch- Historisch Museum Hieremias Triverius Brachelius opgericht.

Na het overlijden van dokter Cornette in 2018 kwamen de bestaande overeenkomsten zo’n beetje in een grijze zone terecht. Het gebruikscontract tussen gemeente en Congregatie verviel trouwens eind 2019 en er werd geen nieuw contract meer afgesloten.

Intussen was de medische verzameling door de erven Cornette nog verder aangevuld met de medische bibliotheek van dokter Cornette en met een aantal grote apparaten die al een tijdje in een depot van de stad Zottegem stonden.

Een nieuwe overeenkomst drong zich op en de familie Cornette was onmiddellijk bereid om daaraan mee te werken. Een nieuwe bruikleenovereenkomst tussen de erven Cornette, de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius en de Orde van Triverius werd ondertekend in januari 2022. Met instemming van het gemeentebestuur werd het contract dus overgenomen van de gemeente omdat men het toch logischer vond dat dit in handen was van de uitbaters van het museum.

De overeenkomst loopt over een periode van 18 jaar en zorgt voor een stabiele basis voor de collectie en de permanente tentoonstelling ervan, en zal zeker bijdragen tot de verdere uitbouw ervan.

Omwille van hun engagement in deze hebben Inge, Karen en Orvar Cornette onmiskenbaar bijgedragen tot de verdere bekendmaking van de figuur van Triverius, en werden ze door het bestuur van de Orde van Triverius voorgedragen als kandidaat om opgenomen te worden in de Orde, en die kandidaten hebben aanvaard.”

(Inge Cornette kon niet aanwezig zijn, maar wordt wel opgenomen in de Orde).

 

Muzikaal gedeelte 

Het muzikaal gedeelte tijdens deze bijeenkomst was weggelegd voor :   intermezzi door  Suka Sadones (piano), 13 jaar, 5de jaar piano met 

– “Wals voor piano” van Francis Poulenc

– “Minutenwals” – Frédéric Chopin

– “Inventie nr. 14 in si mol groot” van Johann Sebastian Bach

– “Sonate nr. 19 in re groot” van Joseph Haydn.