Gemeente Lierde geeft financiële steun voor het onderhoud van knotbomen.

Het gemeentebestuur van Lierde erkent het belang van knotbomen en geeft financiële steun voor het onderhouden van deze.

Knotbomen zijn kleine landschapselementen en dienen nog steeds als belangrijke leef- en schuilplaats voor fauna (vogels, vleermuizen, insecten,…) en flora (mossen, paddenstoelen,…). Ook zijn knotbomen kenmerkend voor het Zuid-Oost Vlaamse landschap.
Om het leven van een knotboom niet in het gedrang te brengen, heeft het bestuur ervoor gekozen om het onderhoud van deze bomen te subsidiëren.

“Als er geen onderhoud plaatsvindt, worden de takken te dik en te zwaar waardoor ze door hun eigen gewicht kunnen afbreken en/of de stam van de boom doen opensplijten”, legt schepen van Klimaat- Natuur- en Milieubeheer, André Eeman uit.

“Goed beheerde knotbomen sieren het landschap en hebben een belangrijke ecologische functie.” benadrukt de voorzitter van de MINA-raad (milieu- en natuurraad) Johan Vander Heyden.

“Om deze reden voorzien we voor het knotten van bomen €15 per boom, waarbij de totale subsidiepot €1500 per jaar bedraagt. De toelage kan per boom om de 7 jaar worden aangevraagd”, zegt burgemeester Jurgen Soetens.

Het gemeentebestuur en de leden van de MINA-raad hopen dat door deze financiële steun er minder achterstallig onderhoud zal zijn.

Om in aanmerking te komen voor de financiële steun moet er worden voldaan aan de voorwaarden uit het subsidiereglement dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 19 december 2022. Voor meer informatie over dit subsidiereglement kan u terecht op het gemeentehuis bij het loket van de dienst grondgebiedzaken of via de website www.lierde.be.