discussie blijft duren na de raad

Zware clash tussen schepen Hoeckman en Vooruitfractieleider De Clercq tijdens Brakelse gemeenteraad

Tijdens de jongste gemeenteraad in Brakel kwam het tot een zware clash tussen Vooruitfractieleider Hedwin De Clercq en schepen voor mobiliteit Sabine Hoeckman tijdens het vragenuurtje.

Hedwin De Clercq verweet de schepen voor mobiliteit Sabine Hoeckman dat hij ze verkeerdelijk ( in de verboden) richting het Marktplein heeft zien af rijden. “En dit voor een dame die de verkeersveiligheid hoog in het vaandel moet dragen.”

Aanleiding tot dit punt is dat De Clercq niet akkoord is met  de manier waarop dit bestuur de grotere zone 30 heeft door de strot gejaagd van de Brakelaars en de volksraadpleging die de Open Vld houdt rond de algemene zone 50 op gemeentewegen.

“Deze volksraadpleging is gewoon een schande  en waardeloos als ik zie dat ik tientallen keren kan stemmen. Zelfs van buiten Brakel kan men meedoen. Wat voor waarde heeft dit eigenlijk?

Reactie schepen voor mobiliteit schepen Sabine Hoeckman: Wat betreft de  beschuldiging rond het verkeerd afrijden van de markt. Schepen Hoeckman: ” Ik ben er totaal van aangedaan. Ik viel van mijn stoel om zoiets te horen. Dit is een persoonlijke aanval en grove leugens die niet op zijn plaats zijn. Ik weet heel zeker dat ik dit nooit zou doen.”

Wat betreft de volksraadpleging over de zone 50. “Dit is een initiatief van een politieke partij en het is tot deze dat men zich moet richten.”

De discussie tussen Hedwin De Clercq en de schepen werd tot buiten de gemeenteraad verder gevoerd.

Jeugdinfrastructuur in Elst

Langs Ter Walle in Elst wordt er een nieuw gebouw – jeugdinfrastructuur voorzien en een speelpleintje. De raming ligt  rond de 390.000 euro. Oppositieraadslid Jan Haegeman (N-VA) vroeg of alle verenigingen hier gebruik kunnen van maken daar het gebouw toch eigendom is van de gemeente.

Een duidelijk antwoord van de meerderheid kwam hier niet op want het lijkt in de praktijk om een gebouw voor de Elsterse KSA te gaan. Volgens schepen voor jeugd Marc De Pessemier kan men overleggen om het te gebruiken!

De KSA van Elst is uiteraard tevreden en de leiding was massaal aanwezig tijdens de raad  om het nieuws te vernemen.

Jan Haegeman: ” Zoals ik kon afleiden uit het antwoord van Marc De Pessemier was het nog niet helemaal duidelijk of het exclusief voor de KSA was. Volgens Sabine was het dan weer wel alléén voor de KSA. Voor mij mag dat natuurlijk en ik ondersteun de vraag van KSA Elst. Maar het schept inderdaad een precedent en andere verenigingen zouden eigenlijk dezelfde ondersteuning moeten krijgen. Daarom ook dat ik expliciet gevraagd heb om het te notuleren.”

Oud zwembad

Bart Morreels (CD&V)  vroeg of er al plannen zijn met het oud zwembad.

Schepen Marc De Pessemier zei dat er nog geen plannen zijn.  Bij onze  navraag blijkt dat het oud zwembad in een ‘rode zone’ ligt en blijkbaar alles mogelijk is in de toekomst met deze site.  Van appartementen tot een grote zaak- wie weet wat er komt?