35.800 euro Zottegemse steun voor noodhulp en ontwikkelingssamenwerking

In het kader van steun aan ontwikkelingssamenwerking heeft het Zottegemse stadsbestuur beslist om aan elk van de volgende acht verenigingen voor het voorbije werkjaar 2022 een subsidie van 2.000 euro te verlenen.

Tussen haakjes vermelden we het project waarrond de betrokken vereniging werkzaam is: Kisangani (plattelandsontwikkeling in Congo), Cunina (ChristAid School in Oeganda), KAZ (onderwijs, armoede en sociale ongelijkheid in Oeganda), Toogal Djanque (onderwijs voor kansarme kinderen in Senegal), Xavi-Indië (hulp aan kansarme kinderen in Indië), Born in Africa (educatieve ontwikkeling in Zuid-Afrika), Bollé Bollé (duurzame en kleinschalige projecten in Tanzania) en Kikukwe (drinkwater en onderwijs in Tanzania).

De volgende vier organisaties ontvangen ieder een toelage van 1.000 euro: Trias (steun aan familiale landbouwers en kleinschalige ondernemers in Ecuador), WSM (vroeger Wereldsolidariteit; gezondheidszorg voor kwetsbare groepen in Bangladesh), Licht voor de Wereld (opstart oogziekenhuis in Congo) en Broederlijk Delen (milieubehoud, voedselzekerheid en gemeenschapsversterking in Senegal).

Verder krijgen ook deze vijf organisaties die noodhulp in het buitenland bieden, een financieel duwtje in de rug: UN Vluchtelingenagentschap en Artsen Zonder Grenzen (beiden voor projecten in Afghanistan) elk 1.000 euro, Consortium 12-12 (project in Oekraïne) 2.000 euro, DR Congo-Unichir (opleidingscentrum voor lokale jonge chirurgen) 900 euro en Caritas (voedselhulp in Ethiopië) 976,35 euro. Ten slotte is ook nog 1.000 euro opzijgelegd ten gunste van de (vernielde) Wereldwinkel Verviers en 9.000 euro als vaste jaarlijkse bijdrage voor de algemene werking van 11.11.11. Alles bijeen komt dit neer op welgeteld 35.876,35 euro Zottegemse steun voor noodhulp en ontwikkelingssamenwerking..