Brakelse middenstand hield nieuwjaarsreceptie

Hoofdprijzen eindejaarsactie zijn bekend

Op de nieuwjaarsreceptie van de Brakelse Middenstand werd naast de gebruikelijke uitwisseling van de nieuwjaarswensen tevens het detailhandelsplan voorgesteld. Dit detailhandelsplan, opgesteld door de intercommunale SOLVA, geeft een beschrijving van ons koopcentrum waarbij de sterke en zwakke punten aan het licht worden gesteld.

Schepen voor middenstand Peter Vanderstuyf: “Tevens werden een aantal actiepunten, waarvan inmiddels al het merendeel werd uitgevoerd, naar voor geschoven die er voor moeten zorgen dat het Brakels koopcentrum zijn aantrekkelijkheid blijft bewaren. Immers in vergelijking met gemeenten van gelijkaardige grootte doet Brakel het bijzonder goed. Zo is de leegstand, in tegenstelling tot andere steden en gemeenten en steden, nog vrij gering. Daarenboven hebben wij hier in Brakel een uitgebreid aanbod aan B@B’s, kwaliteitsvolle vakantiehuizen, klasserestaurants en cafés. Kortom in Brakel is het aangenaam toeven.”

Tijdens de daaropvolgende receptie werden de vele geldprijzen van onze eindejaarsactie getrokken. In totaal werden 10 waardebonnen van 50 Euro , 2 van 125 Euro, 1 van 250 Euro en ten slotte de hoofdprijs van 500 Euro verloot.

De hoofdprijs 500 euro waardebonnen gaat naar De Boever Anja. De 250 euro gaat naar Arne Fays. 125 euro gaat naar Henri De Cock en Dominique Van Den Berghe.

Verder werden er 10 waardebonnen van 50 euro uitgeloot.